Nové dodatky vo VšZP účinné od 1.2.2018

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

nové dodatky k zmluvám vo VšZP búdu pre členov Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) platné od 1.2.2018. Cenové podmienky sú účinné do 30.9.2018zmluvy do 30.12.2018.

Dodatky budú členom ZAP doručované cestou krajských pobočiek VšZP v priebehu budúceho pracovného týždňa. Znenie vzorových dodatkov VšZP pre členov ZAP bude zverejnené na www.zapsk.sk po ich obdržaní zo strany VšZP (predpoklad až v pondelok 26.2.2018).

Nižšie prikladáme zhrnutie základných úprav dodatkov k 1.2.2018 a následne k 1.4.2018, pričom úpravy cien v oboch etapách budú zapracované v jednom dodatku:

Zhrnutie zmien od 01.02.2018:

ŠAS

 • Základná cena individuálne pripočítateľnej položky (IPP 1) sa zvyšuje o 50 % na hodnotu 1,80 €.
 • Plošné plnenie koeficientu efektívnosti (KEF) sa zvýši o 50% na hodnotu 30%.

Tieto zmeny budú mať za následok výsledné ceny IPP v hodnote:

0,90 EUR za IPP1

1,45 EUR za IPP2

2,45 EUR za IPP3

 

VLD a VLDD

 • V celom segmente sa základná sadzba individuálne dodatkovej kapitácie (IDK) zvyšuje na hodnotu 0,65 €.
 • Segment VLD je rozdelený na „s UKoL“ a „bez UKoL“ – toto rozdelenie vzniklo z dôvodu, že niektorí PZS samostatne pristúpili k využívaniu eReceptu aj napriek tomu, že ZAP za VLD eRecept neprijal.
 • Hodnota UKoL je pri výpočte výslednej IDK aplikovaná bez ohľadu na reálne plnenie ukazovateľa kooperatívnosti liečby do 30.06.2018.

 

GYN

 •          Zvyšuje sa základ IDK o 60 %  na hodnotu 0,40 €.
 • Hodnota UKoL je pri výpočte výslednej IDK aplikovaná bez ohľadu na reálne plnenie ukazovateľa kooperatívnosti liečby do 30.06.2018.

 

Zhrnutie zmien od 01.04.2018:

VLDD:

 • doplnenie resp. úprava výkonov č. 950,951,952,953 a 67 v dohodnutých cenách a podmienkach úhrady.
 • precizovanie textácie výkonu č. 60b – vypustenie slov: „najmä kód odbornosti 001 (vnútorné lekárstvo)“

ŠAS:

 • navýšenie ceny bodu výkonov z I. časti Zoznamu výkonov na úroveň 0,0228 resp. 0,0229,
 • pre odbornosti 004 a 104 implementovanie výkonov č. 802, 803, 804 a 813,
 • navýšenie ceny bodu výkonov z II. časti Zoznamu výkonov (výkony SVLZ) z časti FBLR, pre vybraných 15 výkonov (0,012173 €), ako aj pre ostatné výkony FBLR v tejto časti (0,008395 €).

GYN:

 • kapitovanie po dovŕšení 15 roka života,
 • stanovenie frekvencie vykazovania výkonu č. 108 na maximálne 4x počas tehotenstva.

SVLZ:

 • navýšenie ceny bodu výkonov z II. časti Zoznamu výkonov (výkony SVLZ) z časti FBLR, pre vybraných 15 výkonov (0,012173 €), ako aj pre ostatné výkony FBLR v tejto časti (0,008395 €).

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok