Bezlimitné prostredie vo VšZP pokračuje pre špecialistov v ZAP aj od 1.4.2019

 

Aj po 1.4.219 bude pre špecialistov v ZAP-e platiť bezlimitné prostredie vo VšZP, ktoré ZAP ako prvý vyrokoval od 1.7.2018 v Dôvera zdravotnej poisťovni, a.s..

Tu nájdete vzorový dodatok VšZP pre špecialistovŠAS_dodatok_ posunutie bezlimitu do 30.06.2019, predmetom ktorého je pokračovanie bezlimitného prostredia aj po 1.4.2019. ZAP opakovane apeloval na predstaviteľov štátnej zdravotnej poisťovne, že finančné limitácia poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je nezákonná a že vrátenie tzv. zmluvných finančných rozsahov pre špecialistov je pre ZAP neprijateľné, s výnimkou osobitných, relevantne neodôvodniteľných prípadov.

Sme presvedčení, že pre špecialistov je trvalé bezlimitné prostredie legitímne a dôvodné. Preto ZAP bude vždy presadzovať trvalú udržateľnosť bezlimitného stavu.

Môžu však nastať také situácie vo vašom vykazovaní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, kedy VšZP identifikuje relevantnú zmenu nákladov na jedno unikátne rodné číslov porovnaní s nákladmi na jedno unikátne rodné číslo, ktoré poskytovateľ vykazoval do posledného dňa, kedy mal ešte pred nástupom do bezlimitného prostredia určený mesačný zmluvný rozsah. V takých prípadoch si VšZP vyhradila oprávnenie vyvolať rokovanie s poskytovateľom. ZAP je pripravený zúčastniť sa každého takéhoto individuálneho rokovania v mene člena ZAP, ktorého cieľom má byť objasnenie dôvodov, prečo došlo k výraznej zmene správania sa, nákladov a vykazovania poskytovateľa voči VšZP.

Je nedôvodné predpokladať, že za štandardných podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti špecialistami by došlo k vráteniu finančných limitov vo VšZP. Ak by však v odôvodnených prípadoch k už spomínanej zmene nákladov došlo, podľa predloženého dodatku výsledkom individuálnych rokovaní medzi poskytovateľom – špecialistom a VšZP môže byť jedna z nasledujúcich alternatív:

  1. VšZP zvýši poskytovateľovi maximálny zmluvný rozsah uvedený v zmluve, a to z dôvodu preukázateľného zlepšeniadostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP,
  2. VšZP zníži poskytovateľovi maximálny zmluvný rozsah uvedený v zmluve, a to z dôvodu preukázateľného zhoršeniadostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP.
  3. ponechanie maximálneho zmluvného rozsahu vo výške platnej do posledného dňa, kedy mal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ešte určený mesačný zmluvný rozsah, pred nástupom do bezlimitného prostredia.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok