Čakáme aj na Tvoj dodatok z VšZP

Vážení členovia ZAP,

VšZP dodnes neodpovedala na naše požiadavky ohľadom úpravy zmluvných podmienok.

Máme  informácie, že okrem zasielania dodatkov  jednotlivým členom sa vyskytli aj prípady priameho nátlaku zo strany zástupcov poisťovne v niektorých regiónoch.

Zmluvné podmienky platia tak ako doteraz do 30.9.2017.

Vieme, že ani zástupcovia Zdravity nepodpísali dodatky za svojich členov, takže VšZP nemá podpísané dodatky od cca 4000 poskytovateľov.

Problém je teraz na strane poisťovne – nebude mať zabezpečenú minimálnu sieť  poskytovateľov – a od našej uvedomelosti a jednoty  závisí, či bude musieť  tento problém riešiť , alebo nie.

Ak chceme dosiahnuť zlepšenie svojho postavenia a zvýšenie ceny práce, musíme byť teraz jednotní.

Nesmieme sa nechať zastrašiť!

Len tak presvedčíme poisťovne , ale aj zodpovedných politikov, že naša situácia je vážna a za svojimi požiadavkami si stojíme.

Už dnes sa na ZAP vrátilo cca 500 nepodpísaných dodatkov a každý deň pribúdajú ďalšie.

Vyzývame Vás, aby ste  vo vlastnom záujme dodatky nepodpisovali, nenechávali si nepodpísané dodatky doma, ale pošlite ich na sídlo  ZAP, Dobšinského 12,811 05 Bratislava.

Čím viac bude nepodpísaných zmlúv, tým bude väčšia nutnosť pre  poisťovňu  s nami vážne rokovať a splniť naše požiadavky.

Len jednotným postupom môžeme dokázať, že naše požiadavky sú oprávnené.

 

Správna rada a Predstavenstvo ZAP

One thought on “Čakáme aj na Tvoj dodatok z VšZP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok