Cenové podmienky vo VšZP po 1.1.2018

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov,

neradi Vás rušíme v posledných hodinách tohto roka, ale ako isto viete, cenové podmienky vo VšZP sú pre členov ZAP účinné len do 31.12.2017. Mnohí sa preto nárokom pýtate, čo nastane od 1. januára 2018.

V prvom rade rokovania ZAP a VšZP o navýšení úhrad k 1.1.2018 stále pokračujú, nakoľko pôvodne predložená ponuka poisťovne na úprav zmlúv pre členov ZAP k 1.1.2018 nebola pre nás akceptovateľná. Stále čakáme na stanovisko VšZP v súlade s vyjadrením VšZP zo dňa 20.12.2017 v znení: ,,V priebehu dnešného dňa Vám dáme stanovisko k našim návrhom, ktoré Vám boli odprezentované na našom poslednom stretnutí, a ďalšie úpravy u VLD.“ Zdá sa, že deň 20.12.2017 je pre vedenie VšZP mierne predĺžený, pretože stanovisko sme do dnešného dňa nedostali… 🙂

Pôvodne predložená ponuka VšZP na úprav zmlúv pre členov ZAP k 1.1.2018 nebola pre ZAP akceptovateľná, nakoľko nezodpovedá dohode v zmysle prijatého memoranda zo dňa 22.9.2017, v ktorom bolo deklarované a dohodnuté plošné navýšenie úhrad pre členov ZAP na rok 2018 vo výške 8%. ZAP preto trvá na prehodnotení cenových úprav zmlúv svojich členov k 1.1.2018 zo strany VšZP v súlade s predloženými požiadavkami ZAP.

Ak sa VšZP a ZAP do 31.12.2017 nedohodnú na novej úprave cenových podmienok zmlúv členov ZAP k 1.1.2018, vstupuje ZAP do dohodovacieho konania s VšZP, počas ktorého budú aj po 1.1.2018 platné cenové podmienky účinné do 31.12.2017.

V praxi to znamená, že pokračujeme ešte 2 mesiace v zmluvných a cenových podmienkach platných do 31.12.2017, pokiaľ sa nám skôr nepodarí dohodnúť pre Vás spomínané, akceptovateľné podmienky

O všetkých zmenách súvisiacich so zmenou zmlúv s VšZP Vás budeme bezodkladne informovať.

Vážení ZAP-áci,

ak by Vám boli zo strany VšZP doručované dodatky VšZP individuálne k podpisu, aj napriek tomu, že tieto dodatky neboli ZAP-om odsúhlasené, uvedené dodatky s účinnosťou od 1.1.2018 prosím NEPODPISUJTE a obratom ich zašlite na adresu sídla ZAP, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava. 

ZAP je pripravený hneď začiatkom roku 2018 pokračovať v začatých rokovaniach s VšZP tak, aby vyrokované a deklarované navýšenie úhrad bolo skutočne premietnuté do Vašich zmlúv.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás prosím kontaktujte.

Prajeme Vám všetko najlepšie v Novom roku a dôveru vo Váš ZAP, tak ako tomu bolo aj v roku 2017.

Spolu to dokážeme a budeme úspešní aj v roku 2018.

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok