Dôležité!!!! ZAP vs. Dôvera od 1.10.2017

Napriek dlhým a náročným rokovaniam sa ZAP a Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. zatiaľ nedohodli na podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 01.10.2017. Rokovania budú pokračovať hneď po víkende. Definitívne stanovisko bude známe najneskôr v utorok dňa 3.10.2017 vo večerných hodinách.

Uvedené pre členov ZAP znamená, že od 01.10.2017 sú vo vzťahu k Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. v nezmluvnom vzťahu. 

ZAP deklaruje, že aj napriek uvedenému bude poistencom Dôvery do utorka dňa 3.10.2017 poskytovať zdravotnú starostlivosť ako doteraz, teda ako keby zmluvný vzťah bezo zmeny pokračoval.

V prípade, že v utorok bude výsledkom rokovania dohoda o podmienkach zmlúv, budeme trvať na tom, aby súčasťou tejto dohody bolo aj doplatenie poskytnutej zdravotnej starostlivosti členmi ZAP počas doby trvania nezmluvného vzťahu. Dôvera na dnešnom informačnom stretnutí k postupu ďalšieho rokovania deklarovala, že svojim poistencom vyšetreným u nezmluvného poskytovateľa bude uhrádzať lieky a laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia.

2 thoughts on “Dôležité!!!! ZAP vs. Dôvera od 1.10.2017

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok