Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Fakturácia ezdravotníctva

 

Vážení členovia ZAP,

opakovane sa na nás mnohí z Vás obracajú s otázkami vo veci úhrady faktúr za pripojenie sa k eZdraviu, eReceptu aj v prípade, že tieto služby nevyužívate. Ako postupovať, ak aj napriek tomu, že k týmto službám nie ste pripojení, vám váš dodávateľ ambulantného softvéru (vendor) pravidelne a opakovane zasiela faktúry a žiada úhradu za služby eZdravie a eRecept?

Pokiaľ ste si službu eZdravie u Vášho vendora neobjednali, faktúru za eZdravie neuhrádzajte. ZAP požiadal vendorov, aby vystavoval faktúry pre poskytovateľov individuálne podľa stupňa zapojenia do eSlužieb. Osobitne pre tých, ktorí sú k eZdraviu, eReceptu  pripojení a aktívne tieto služby využívajú a na druhej strane pre tých poskytovateľov, ktorí k eZdraviu a eReceptu nie sú pripojení, ale pre správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebujú mať v plnej funkčnosti aktualizácie všetkých ostatných funkcionalít svojho softvéru na svojom lokálnom počítači. Ak obdržíte  „spoločnú“ faktúru za eZdravie, eRecept a ostatné funkcionality Vášho softvéru a nie ste pripojení do eZdravia a eReceptu, navrhujeme, aby ste takúto faktúru vendorom vrátili a požiadali o novú fakturáciu iba na využívané služby. Vzor sprievodného listu je nájdete tu: Sprievodný list pre člena ZAP k vráteniu faktúry softvérovej firme

Nevyužívanie služieb eRecept a eZdravie nemôže byť prekážkou pre dostupnosť ostatných aktualizácií Vášho softvéru.

O výsledkoch našej komunikácie so softvérovými firmami (vendormi) vás budeme priebežne informovať mailom a  na www.zapsk.sk kde informácie aktualizujeme.

Ak máte individuálne požiadavky alebo poznatky, prípadne návrhy na doplnenie nášho spoločného postupu, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme za dôveru!

ZAP

 

Pridať komentár