Fakturácia ezdravotníctva

 

Vážení členovia ZAP,

opakovane sa na nás mnohí z Vás obracajú s otázkami vo veci úhrady faktúr za pripojenie sa k eZdraviu, eReceptu aj v prípade, že tieto služby nevyužívate. Ako postupovať, ak aj napriek tomu, že k týmto službám nie ste pripojení, vám váš dodávateľ ambulantného softvéru (vendor) pravidelne a opakovane zasiela faktúry a žiada úhradu za služby eZdravie a eRecept?

Pokiaľ ste si službu eZdravie u Vášho vendora neobjednali, faktúru za eZdravie neuhrádzajte. ZAP požiadal vendorov, aby vystavoval faktúry pre poskytovateľov individuálne podľa stupňa zapojenia do eSlužieb. Osobitne pre tých, ktorí sú k eZdraviu, eReceptu  pripojení a aktívne tieto služby využívajú a na druhej strane pre tých poskytovateľov, ktorí k eZdraviu a eReceptu nie sú pripojení, ale pre správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebujú mať v plnej funkčnosti aktualizácie všetkých ostatných funkcionalít svojho softvéru na svojom lokálnom počítači. Ak obdržíte  „spoločnú“ faktúru za eZdravie, eRecept a ostatné funkcionality Vášho softvéru a nie ste pripojení do eZdravia a eReceptu, navrhujeme, aby ste takúto faktúru vendorom vrátili a požiadali o novú fakturáciu iba na využívané služby. Vzor sprievodného listu je nájdete tu: Sprievodný list pre člena ZAP k vráteniu faktúry softvérovej firme

Nevyužívanie služieb eRecept a eZdravie nemôže byť prekážkou pre dostupnosť ostatných aktualizácií Vášho softvéru.

O výsledkoch našej komunikácie so softvérovými firmami (vendormi) vás budeme priebežne informovať mailom a  na www.zapsk.sk kde informácie aktualizujeme.

Ak máte individuálne požiadavky alebo poznatky, prípadne návrhy na doplnenie nášho spoločného postupu, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme za dôveru!

ZAP

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok