Ideme ďalej k lepšej zmluve s VšZP pre nás všetkých

 

Vážení členovia ZAP!

všetci dobre vieme, že aj napriek našim žiadostiam o spoločný postup nás Zdravita pripravila o jedinečnú pozíciu v rokovaní, kedy našim predpokladaným vyrokovaným kontraktom by bola zmluva minimálne o 8% lepšia než je tá, po ktorej s nadšením tí, ktorí sa rokovaní nezúčastnili, siahli. Týmto krokom Zdravita pripravila svojich členov, ale i nemandantov minimálne o ďalšie o 8%-né navýšenie. My však veríme, že i napriek tomu, že nám Zdravita takto sťažila rokovaciu pozíciu budeme schopní pre vás vyrokovať to, čo sme pred poslušným prijatím kontraktu Zdravitou mali všetci takmer isté.

Bohužiaľ týmto nelogickým a nepochopiteľným krokom Zdravity považujeme za definitívne zmarené šance na naše spájanie, lebo spojiť sa môžu len tí, ktorí sú si rovní.

 

 

Čo preto musíme urobiť?

  1. Vyzývame všetkých, ktorí chcú byť rovnocennými partnermi pri ďalších rokovaniach so zdravotnými poisťovňami (rokovanie NIE JE prijatie akéhokoľvek návrhu bez uváženia), aby vstúpili do ZAP. Pretože žiadny z nemandantov, ani z členov ZAP nemá už čo stratiť.
  2. Garantujeme všetkým, že nebudú mať horšiu zmluvu než podpísala Zdravita.
  3. Garantujeme všetkým, že ak budú v ZAP, nebudú poslušnými služobníkmi, ale budú rovnocennými partnermi.
  4. Veríme, že je reálna šanca, ak nás svojím členstvom podporíte, že dokážeme vyrokovať späť pre všetkých stratené pozície.
  5. U nás budete mať nižšie členské príspevky, pretože všetci funkcionári ZAP-u pracujú pre nás všetkých bez nároku na odmenu.

 

Čo môžete stratiť?

  1. Pachuť z neúspechu, za ktorým stojí premárnená šanca na spoluprácu.
  2. Postavenie, v ktorom iba čakáte, kto Vám čo ponúkne, bez šance povedať svoje požiadavky.
  3. Pocit, že nech robíte čokoľvek, zdravotná poisťovňa je vždy mocnejšia.

 

Nestojíme o žiadneho člena ZAP, ktorý nechce byť rovnocenným partnerom pri rokovaniach a ktorý si neváži svojej práce a  myslí si, že si nezaslúži viac peňazí, tak ako si to myslí i vedenie Zdravity.

 

Teraz je na nás, na ZAP-ákoch, aby sme do každej schránky nášho kolegu hodili túto výzvu. Musíme dať šancu aj tým, ktorí doteraz neboli schopní vidieť pravdu, aby sa k nám pridali.

 

 

Každý, kto v tomto čase podporí ZAP svojim vstupom do tejto organizácie podporuje sám seba i celý ambulantný sektor a nemôže vôbec nič stratiť. Môže svoju situáciu už len zlepšiť. Istota je v jednote a počte, ktorú už dnes predstavuje 2 000 ambulancií združených v ZAP-e.

   

 

Váš ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok