Informácia k novým dodatkom VLD v ZAP s Union ZP k 1.4.2018

 

Na základe rokovania a následnej dohody zástupcov segmentu všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) združených v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) a zástupcov Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Union ZP) boli k 1.4.2018 podpísané nové dodatky pre VLD s Union ZP.

Predmetom dodatku je zazmluvnenie výkonu s kódom 163 – testovanie demencie u pacientov vo veku nad 50 rokov v intervale raz za dva roky.

Súčasne je obsahom dodatku aj zazmluvnenie výkonu s kódom H0008 s osobitnou cenou vo výške 4,50 € u pacientov vo veku nad 50 rokov v rámci preventívnej prehliadky. Obsahom tohto zdravotného výkonu je stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou, meranie a vyhodnotenie indexu ABI na štyroch končatinách na zistenie zvýšeného rizika ischemickej choroby dolných končatín. Výkon nebude akceptovaný pri súčasnom vykázaní / sledovaní poistenca v špecializovanej ambulancii ŠAS.

Podmienkou úhrady výkonu H0008 zo strany Union ZP členom VLD v ZAP je predloženie príslušných dokladov o prístrojovom vybavení a zaškolení výrobcom. To znamená, že výkon H0008 bude zakomponovaný do dodatku a hradený zo strany Union ZP poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti – členovi ZAP v segmente VLD až na základe predloženia príslušných dokladov o prístrojovom vybavení a zaškolení výrobcom. Za účelom bližších informácií o predložení príslušných dokladov kontaktuje prosím Union ZP.

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok