Informácia k úprave dodatkov VšZP od 1.10.2017

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov,

na základe informácie z VšZP Vám budú v priebehu najbližších dní expedované upravené dodatky VšZP s účinnosťou od 1.10.2017, nakoľko v dodatkoch, ktoré Vám už boli priebežne doručované došlo ešte k nasledujúcim úpravám:

Dodatok VLD

•  Výkon H0004 – stanovenie frekvencie na 1x ročne v súlade so znením dohodnutým už od 01.04.2017.
•    Výkon H0007 – upustenie od preukazovania zhoršenia zdravotného stavu a stanovenie frekvencie na maximálne 8 x za rok.

Dodatok ŠAS

•    Navýšenie zmluvných rozsahov o 50 € na ambulanciu pre PZS, ktorí toto navýšenie neakceptovali individuálne už od 1.7.2017.

Čo sa týka navýšenia úhrad pre segment ŠAS od 1.10.2017, okrem vyššie uvedeného navýšenia o 50 € na ambulanciu v nadväznosti na plnenie parametra UKoL (eRecept), platí pre ŠAS aj navýšenie IPP, pričom IPP sa uhrádza nad rámec zmluvne dohodnutého finančného rozsahu. Vzhľadom na Vaše opakované podnety, že navýšenie IPP nepredstavuje deklarované navýšenie o 4–4,5% od 1.10.2017 si Vás dovoľujeme upozorniť, že navýšenie o 4-4,5% od 1.10.2017 bolo prezentované ako priemerné navýšenie pre všetky segmenty v ZAP, čo však nevylučuje fakt, že pre niektoré špecializácie ŠAS aj vyňatie IPP nad rámec limitu predstavuje individuálne navýšenie o viac ako 5%.

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok