Informácia k zazmluvneniu otoskopu u pediatrov v Union ZP

 

Vo veci úhrady otoskopu u pediatrov v Union zdravotná poisťovňa, a.s. v zmysle zmluvných podmienok si Vás týmto dovoľujme informovať, že v prípade, ak má pediater záujem o uhrádzanie otoskopu nad rámec kapitácie, je potrebné, aby v súlade so zmluvou o jeho zazmluvnenie požiadal a zdokladoval vlastníctvo prístroja. Ak už nedisponujete týmto dokladom, postačuje aj čestné vyhlásenie, že otoskopom disponujete. 

Po splnení tejto povinnosti má každý pediater právny nárok na zazmluvnenie otoskopu nad rámec kapitácie.

Žiadosť o zazmluvnenie otoskopu aj so skenom dokladu o vlastníctve/čestného vyhlásenia – je možné doručiť aj elektronicky na: jana.pechova@union.sk alebo zdenka.hrehorova@union.sk

Alebo bežnou poštou na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok