Informácia k zmluvám ZAP a Dôvera ZP od 1.11.2017

 

K zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017, ktoré sú členom Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) zo strany Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera) v tých dňoch doručované, nás mnohí z Vás kontaktujú a reagujú na znenie sprievodného listu Dôvery k zaslanej zmluve, v ktorom je uvedené: ,,Navýšenie úhrad o 5% je spojené so zlepšením kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti a zvýšením hodnoty pre pacienta, ale úhrada nimi nie je podmienená, pričom jedným z dohodnutých parametrov je, že poskytovateľ bude poskytovať zdravotnú starostlivosť počas jedného dňa v týždni do 17:00 hod.“

Vážení ZAP-áci, ubezpečujeme Vás, že splnenie podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti je síce pre Dôveru merateľným parametrom zlepšenia kvality a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale nemá žiadny dopad na úhradu Vašej zdravotnej starostlivosti v zmysle zmluvy.

Vyrokované 5%-né plošné navýšenie úhrad pre členov ZAP od 1.11.2017 v Dôvere nie je v žiadnom prípade podmienené splnením podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti počas jedného dňa v týždni do 17:00 hod..

 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1.11.2017 u poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti nie je v prílohe č. 3 uvedená zdravotnícka technika, avšak platí ustanovenie čl. V., bod 5.4. zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v spojení s bodom 3.2. zmluvy).

V zmysle predmetného ustanovenia zmluvy naďalej platí predchádzajúci písomný súhlas, ktorý poisťovňa udelila poskytovateľovi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pomocou zdravotníckej techniky, ktorá netvorí povinné materiálno-technické vybavenie poskytovateľa.

V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok nás prosím kontaktujte emailom alebo telefonicky a sledujte informácie na www.zapsk.sk .

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok