Informácia pre pacientov k APS – na stiahnutie

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenskej lekárskej komore sa konečne podarilo úspešne zavŕšiť a presadiť do legislatívnej a implementačnej podoby vyše desať rokov presadzovaný a rozvíjaný projekt na optimalizáciu a zmenu lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) na ambulantnú pohotovostnú službu (APS).

V záujme lepšej edukácie pacientov v tom zmysle, či skutočne každá zmena zdravotného stavu vyžaduje návštevu APS, alebo naopak je potrebné okamžité privolanie RZP alebo RLP, resp. urgentný príjem pacienta do nemocnice, sme pre Vás pripravili oznam pre Vašich pacientov, do ktorého je potrebné doplniť názov a sídlo organizátora APS vo Vašom okrese. Je dôležité, aby ste boli nielen Vy, ale aj všetci naši pacienti adekvátne informovaní o tom, kde je možné od 1. júla 2018 za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, pri náhlej, ale život neohrozujúcej zmene zdravotného stavu, vyhľadať a navštíviť najbližšiu ambulanciu APS.

 

Tento návrh oznamu prosíme umiestniť na dvere pri vstupe do Vašej ambulancie:

Návrh oznamu na stiahnutie TU: APS_OZNAM_final

Zoznam bodov APS na stiahnutie TU: Zoznam bodov APS

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok