Nové dodatky ZAP-ákov v Dôvera ZP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

od februára 2018 zástupcovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera) aktívne rokujú o nových dodatkoch pre členov ZAP. Rokovania boli iniciované z dôvodu, že v zmysle platných zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti budú členovia ZAP odmeňovaní na základe v súčasnosti platných hodnotiacich koeficientov len do 31.3.2018. V záujme zabránenia poklesu úhrad členom ZAP (po zrušení hodnotiacich koeficientov) je nevyhnutné dospieť k dohode na nových hodnotiacich parametroch pre členov ZAP.

Dôvera predložila ZAP nový spôsob úhradového mechanizmu pre všetky segmenty. Súčasťou navrhnutého nového modelu úhrad je aj dohoda oboch strán na nových hodnotiacich parametroch inovácii, efektivity a kvality. Dosiahnutie vzájomného konsenzu k otázke hodnotiacich parametrov si však vyžiadalo dlhšie rokovania ako sme predpokladali. Do konca marca 2018 by mali byť definitívne odsúhlasené parametre kvality a efektívnosti pre všetky segmenty. Napriek tomu Dôvera zatiaľ stále nepredložila zástupcom ZAP návrh cenových podmienok nových dodatkov. Preto nebolo reálne uzatvoriť nové dodatky pre členov ZAP už s účinnosťou od 1.4.2018.

Na základe dohody zástupcov ZAP a Dôvera ZAP preto budú dodatkom účinným od 1.4.2018 do 31.5.2018 zatiaľ len k predĺžené súčasné zmluvné podmienky do 31.5.2018 (vrátane výšky hodnotiacich koeficientov platných pre členov ZAP do 31.3.2018). Dodatky v tomto znení by mali byť doručované členom ZAP cestou Dôvera ZP v priebehu nasledujúceho pracovného týždňa, teda v termíne po 3.4.2018.

Dôvera najneskôr do konca apríla 2018 predloží zástupcom ZAP návrh cenových podmienok dodatkov s účinnosťou k 1.6.2018. Zo strany Dôvery bolo deklarované, že v prípade skoršej dohody na znení dodatkov je možné nastaviť ich účinnosť aj skôr ako k 1.6.2018. Cenová ponuka bude na základe vyjadrenia zástupcov Dôvery navrhnutá tak, že bude diferencovaná podľa jednotlivých segmentov v rozmedzí od 3 % – do 7%, resp. že cenová ponuka bude reflektovať dohodou ZAP a Dôvera ZP z októbra 2017, v zmysle ktorej sa Dôvera zaviazala zvýšiť členom ZAP úhrady o 1% viac ako referenčná zdravotná poisťovňa (to znamená o 1% viac v porovnaní s cenami platnými pre členov ZAP vo VšZP k 1.4.2018).

O ďalšom priebehu rokovaní ZAP a Dôvera k úprave dodatkov, zmenách filozofie úhrad v jednotlivých segmentoch i o nových cenových podmienkach Vás budeme informovať na www.zapsk.sk a prostredníctvom newslettra.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

hlavným cieľom činnosti ZAP v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami naďalej zostáva zabezpečiť rovnaké personálne náklady pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo v realite znamená navýšenie platieb od zdravotných poisťovní asi o 30%. Sme radi, že stále vítame v našich radoch aj nových členov. Rozširovanie členskej základne nám pomáha efektívnejšie presadzovať naše požiadavky. Vďaka za Vašu dôveru v ZAP! Informujte o prioritách a cieľoch ZAP-u aj tých kolegov, ktorí ešte stále nie sú našimi členmi. Lebo len spolu môžeme byť ešte úspešnejšími a spokojnejšími.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Zväz ambulantných poskytovateľov si Vám touto cestou zároveň dovoľuje popriať pokojné a radostné Veľkonočné sviatky!

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok