Opatrenia na zjednodušenie cesty pacienta ku zdraviu – tlačová konferencia ZAP (18.7.2017)

Vážení členovia ZAP,

záznam z tlačovej konferencie Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) zo dňa 18.7.2017 k návrhom ZAP na opatrenia smerujúce k zjednodušeniu cesty pacienta ku zdraviu nájdete po kliknutí na nasledujúce odkazy:

https://youtu.be/Iiif9DRBbCg

https://youtu.be/TXKA9BC-z0U

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)

k navrhovaným a predloženým opatreniam k zjednodušeniu cesty pacienta ku zdraviu alebo pohľad ZAP na možnosti iných postupov a  platieb zo strany zdravotných poisťovní

 

Bratislava (18.7.2017) Zväz ambulantných poskytovateľov predstavil novú filozofiu systémových zmien a opatrení na zjednodušenie cesty pacienta ku zdraviu. Ich súčasťou sú predovšetkým nové a efektívnejšie možnosti a spôsoby dofinancovania zmluvných ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak v segmente primárnej, ako i špecializovanej zdravotnej starostlivosti. ZAP ponúkol všetkým zdravotným poisťovniam, NR SR i MZ SR spoluprácu za účelom zapracovania navrhnutých zmien týkajúcich sa uľahčenia starostlivosti o pacienta a s tým súvisiacim uvoľnením financií v sektore zdravotníctva pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tieto zdroje by bolo možné následne použiť na nevyhnutné zlepšenie odmeňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zabezpečenie prevádzky ambulancií ako takej. V záujme dosiahnutia hmatateľných výsledkov navrhovaných opatrení pre pacientov, poskytovateľov i zdravotné poisťovne je ZAP pripravený v súčinnosti s kompetentnými orgánmi implementovať tieto iné a nové účinné možnosti a postupy predložených zmien do praxe.

Sme presvedčení, že súčasný systém fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti je zbytočne veľmi regulovaný a obmedzovaný zo strany zdravotných poisťovní, či nedokonalosti platnej legislatívy. Predložené opatrenia ZAP smerujú predovšetkým k uľahčeniu spôsobu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov, a to tak po stránke časovej, ako i finančnej. Týmto spôsobom dôjde prirodzene k uvoľneniu finančných zdrojov, ktoré bude možné následne omnoho efektívnejšie distribuovať do systému ako celku.

Realizáciou predložených opatrení predpokladáme zníženie počtu návštev pacientov za rok v systéme, a to z dnešných 11 na 6, čo korešponduje s priemerom v krajinách OECD. Uvedené bude znamenať každoročné uvoľnenie zdrojov odhadom vo výške niekoľko sto miliónov €. Presun financií umožní zlepšenie kvality a dostupnosti starostlivosti a aj zvýšenie ceny práce v celom ambulantnom sektore, teda tak v segmente primárnej, ako i špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Prílohy:

  1. Cena bodu a vybraných zdravotných výkonov výkonov

 

2. Na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok