Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Orgány

Správna rada:

Predseda správnej rady: MUDr. Miroslav Kotek

Členovia správnej rady:

Za VLD:
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Peter Pekarovič

Za VLDD:
MUDr. Eva Knežová
MUDr. Katarína Šimovičová

Za gynekológiu:
MUDr. Michal Pavlita
MUDr. Martin Gažo

Za ŠAS:
MUDr. Peter Slezák
MUDr. Darina Malacká
MUDr. Mariana Hamzová

Za SVaLZ:
MUDr. František Štefanec

 

Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva: MUDr. Soňa Ostrovská
Členovia predstavenstva: Mgr. Zdenko Seneši, MUDr. Peter Slezák

 

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: MUDr. Peter Makara MPH
Členovia dozornej rady: MUDr. Viliam Cíbik PhD.

 

Predstavenstvo kraja:

Bratislavský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Darina Malacká

Členovia:
MUDr. Boris Hruškovič
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Michal Pavlita (za MUDr. Gabriela Kolátorová – vzdala sa funkcie)

 

Trnavský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Peter Bakič (člen Predstavenstva kraja Trnava ZAP za Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. –  vzdal sa funkcie)

Členovia:
MUDr. Zuzana Nagyová
MUDr. Ivana Vrancová
MUDr. Peter Slezák
MUDr. Zita Bačiková (za MUDr. Vladimír Maček – vzdal sa funkcie)

 

Nitriansky samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Jozef Čaniga

Členovia:
MUDr. Vladimír Šípoš
MUDr. Iveta Kališová
MUDr. Katarína Lepeyová
MUDr. Michaela Macháčová

 

Trenčiansky samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Martina Sameková

Členovia:
MUDr. Róbert Madaj
MUDr. Martin Ščešňák
MUDr. Helena Wágnerová (za MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – vzdal sa funkcie)
MUDr. František Štefanec

 

Žilinský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Martin Pevný

Členovia:
MUDr. Eva Bačinská
MUDr. Jana Ročiaková
MUDr. Ladislav Badík
MUDr. Mariana Hamzová

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Štefan Krnáč

Členovia:
MUDr. Jana Szedelyová
MUDr. Jana Šišková
MUDr. Soňa Liptáková

 

Košický samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Renáta Smiková

Členovia:
MUDr. Peter Samek
MUDr. Eva Knežová
MUDr. Kornélia Fabišíková

 

Prešovský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Peter Klein

Členovia:
MUDr. Jozefa Jurigová
MUDr. Alica Rothová
MUDr. Ľudmila Ligusová (za MUDr. Hana Zelenková – vzdala sa funkcie)
MUDr. Anna Hrežová (za MUDr. Jana Fathiová – vzdala sa funkcie – zvolená za MUDr. Mária Adamová – vzdala sa funkcie)