Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Orgány

 

Správna rada ZAP:

Prezidentka združenia:
MUDr. Jaroslava Orosová

Za VLD:
MUDr. Soňa Ostrovská

Za VLDD:
MUDr. Beáta Kartousová

Za GYN:
MUDr. Martin Gažo, PhD.

Za ŠAS:
MUDr. Roman Samek

Za ŠAS:
MUDr. Eva Žákovičová, PhD.

 

Dozorná rada:

Predseda dozornej rady: MUDr. Katarína Šimovičová
Členovia dozornej rady: MUDr. Jana Petrášová, MUDr. Katarína Ščešňáková

 

Predstavenstvo kraja:

Bratislavský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Darina Malacká

Členovia:
MUDr. Boris Hruškovič
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Soňa Ostrovská
MUDr. Michal Pavlita

 

Trnavský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Peter Pekarovič

Členovia:
MUDr. Zuzana Nagyová
MUDr. Ivana Vrancová
MUDr. Peter Slezák
MUDr. Zita Bačiková

 

Nitriansky samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Jozef Čaniga, MBA, MPH

Členovia:
MUDr. Vladimír Šípoš
MUDr. Iveta Kališová
MUDr. Katarína Lepeyová
MUDr. Michaela Macháčová

 

Trenčiansky samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Martina Sameková

Členovia:
MUDr. Róbert Madaj
MUDr. Martin Ščešňák
MUDr. Helena Wágnerová
MUDr. František Štefanec

 

Žilinský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Martin Pevný

Členovia:
MUDr. Eva Bačinská
MUDr. Jana Ročiaková
MUDr. Mariana Hamzová

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Štefan Krnáč

Členovia:

MUDr. Ivan Šabata
MUDr. Jana Szedelyová
MUDr. Jana Šišková
MUDr. Soňa Liptáková

 

Košický samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Renáta Smiková

Členovia:
MUDr. Peter Samek
MUDr. Eva Knežová
MUDr. Kornélia Fabišíková

 

Prešovský samosprávny kraj:

Predseda: MUDr. Peter Klein, MBA

Členovia:
MUDr. Jozefa Jurigová
MUDr. Alica Rothová
MUDr. Ľudmila Ligusová
MUDr. Anna Hrežová