Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Orgány

 

Prezidentka: MUDr. Jaroslava Orosová

 

Správna rada ZAP

Všeobecné lekárstvo pre dospelých: MUDr. Soňa Ostrovská

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast: MUDr. Beáta Kartousová

Gynekológia a pôrodníctvo: MUDr. Martin Gažo, PhD.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť: MUDr. Jaroslava Orosová

Špecializovaná ambulantná starostlivosť: MUDr. Roman Samek

Špecializovaná ambulantná starostlivosť: MUDr. Eva Žákovičová, PhD.

 

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: MUDr. Katarína Šimovičová

Členovia dozornej rady: MUDr. Jana Petrášová, MUDr. Katarína Ščešňáková

 

Zástupcovia odborností

Všeobecné lekárstvo pre dospelých:

MUDr. Peter Makara

MUDr. Peter Lipovský

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

MUDr. Štefan Krnáč

MUDr. Jozef Čajka

 

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast:

MUDr. Elena Prokopová

MUDr. Zuzana Nagyová, MPH

MUDr. Martin Matejka

MUDr. Martina Miškovská

MUDr. Želmíra Bagínová

 

Gynekológia a pôrodníctvo: MUDr. Miroslav Kotek

Vnútorné lekárstvo: MUDr. Eva Hrudová

Oftalmológia: MUDr. Róbert Madaj

Dermatovenerológia: MUDr. Liliana Gburíková

ORL a foniatria: MUDr. Richard Kulich

Neurológia: MUDr. Renáta Smiková

Chirurgia: MUDr. Jozef Čaniga, MBA, MPH

Psychiatria: MUDr. Tatiana Magová

Diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy: MUDr. Oľga Bobelová

Ortopédia: MUDr. Peter Klein, MBA

Gastroenterológia: MUDr. Zita Bačiková

Urológia: MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH

FBLR: MUDr. Zuzana Štefaniková

Kardiológia: MUDr. Peter Solík, PhD.

Endokrinológia: MUDr. Jana Kollerová, PhD.

Klinická imunológia a alergológia: MUDr. Viera Karlubíková

Pneumológia a ftizeológia: MUDr. Katarína Dostálová

Reumatológia: MUDr. Janka Jančovičová

Pediatrická gastroenterológia: MUDr. Eva Bačinská