Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

OZNAM – obmedzený režim sekretariátu ZAP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

V súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 si Vás týmto dovoľujeme informovať, že sekretariát Zväzu ambulantných poskytovateľov bude v čase tejto mimoriadnej pandemickej situácie zabezpečovať pre vás aj naďalej činnosť v potrebnom rozsahu, avšak od 17.12.2020 v obmedzenom režime fungovania, teda výlučne prostredníctvom telefonickej a e-mailovej komunikácie.

Prosíme vás o doručovanie dokladov poštou, resp. vložením do našej schránky v sídle ZAP na Dobšinského 12, Bratislava.

V prípade potreby nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu sekretariat@zapsk.sk prípadne telefonicky na čísle +421 948 734 010 v pracovných dňoch  v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Ďakujeme za porozumenie a želáme vám hlavne pevné zdravie, veľa síl, vytrvalosti a súdržnosti.

ZAP

 

 

Pridať komentár