Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Oznam pre ortopédov

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia – ortopédi,

revízni lekári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. koncom roka 2017 vykonali revízne kontroly na našich ambulanciách ohľadom odôvodnenosti predpisovania individuálnej jednoduchej ortopedickej obuvi – I10001 so zámerom likvidácie našich ambulancií. Závery ich „Protokolov o kontrole“ sú o povinnosti zaplatiť ich poistencom individuálne zhotovenú obuv v sumách niekoľko tisíc EUR z vágne uvádzaných dôvodov.

Ak máte túto skúsenosť, kontaktujte prosím MUDr. Peter Klein, MBA – ortoped001@zoznam.sk, telefón: 0905746689.  Len jednotným postupom sa môžeme ubrániť.

3 komentáre

  1. Darina Šteffeková

    … som v rozpakoch z textu: „““ Revízni lekári Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. koncom roka 2017 vykonali revízne kontroly na našich ambulanciách ohľadom odôvodnenosti predpisovania individuálnej jednoduchej ortopedickej obuvi – I10001 so zámerom likvidácie našich ambulancií““““ ….. Doposiaľ som bola v tom, že revízne kontroly majú iný účel, ako likvidáciu …. To čo sa deje ??? Budeme snáď stavať šibenice na námestiach ??? Máme snáď udávať svojich kolegov ???

Pridať komentár