POZOR!!! – VšZP – NEPODPISOVAŤ!!! – Individuálny list VšZP pre členov ZAP

 

Vážení ZAP-áci,

ZAP stále s VšZP rokuje a musíme jednoznačne ukázať VšZP, že ZAPáci držia spolu!

VšZP Vám začala emailom doručovať individuálny list s informáciou o výsledku rokovania so ZAP o úpravách zmluvných podmienok od 1.7.2018. Tak ako sme Vás už zaslaným newslettrom informovali, ponúknutý návrh VšZP je pre ZAP neprijateľný. V tomto zmysle sme dňa 17.7.2018 vydali tlačovú správu a dnes sme o opodstatnených dôvodoch nedohody opakovane informovali médiá na tlačovej konferencii. Napriek tomu, VšZP bez informovania vedenia ZAP, rozposlala VšZP členom ZAP individuálny list s ponukou pre Vás na uzatvorenie dodatkov s VšZP individuálne, čo sa nedá vnímať ako ich úsilie našu silu rozložiť.

Trváme na tom, že predložený návrh VšZP nie je pre poskytovateľov výhodný, a preto nebol zo strany ZAP ani odsúhlasený a k dohode medzi ZAP a VšZP k 1.7.2018 zatiaľ nedošlo. Naďalej budeme voči VšZP presadzovať naše spoločné požiadavky.

Kontrakt, ktorý Vám zasiela VšZP sme odmietli, pretože je podľa našich prepočtov nevýhodný. Nepokrýva naše reálne náklady a nezohľadňuje súčasné možnosti VšZP, ktorá vykázala v roku 2017 zisk 35 mil € a v roku 2018 už avizovala zisk 70 mil €.

Dôvody, prečo sme návrh VšZP odmietli, vrátane našich požiadaviek pre Vás za všetky segmenty sme Vám zaslali v predchádzajúcom newslettri.

Preto Vás prosíme, v záujme jednoty ambulantných poskytovateľov, aby ste individuálne nepodpisovali tieto zmluvy a ak Vám VšZP doručí dodatky individuálne k podpisu, pošlite ich prosím na adresu ZAP, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.

Sme pripravení pokračovať v rokovaniach s VšZP aj počas prázdnin. Iba keď sa všetci zjednotíme a nenecháme sa rozdeliť, môžeme byť úspešní!

Len s Vašou podporou dokážeme naše spoločné požiadavky úspešnejšie obhájiť a vyrokovať také zmluvné podmienky, ktoré sú cestou k zvyšovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov, ale i cestou k spravodlivejšiemu odmeňovaniu našej práce.

Informujeme Vás operatívne aj prostredníctvom SMS, ak niekto nedostáva SMS prosím zašlite svoje aktuálne  číslo svojho mobilu!
Sledujte aktualizáciu informácii aj na našej internetovej stránke
www.zapsk.sk.

Informujte sa a diskutujte aj navzájom aby boli všetci informovaní o aktuálnej situácii čo najskôr.

Ďakujeme za vzájomnú podporu a spoluprácu!

ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok