Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Stanovisko Dôvera ZP k aktuálnej epidemiologickej situácii do 30.9.2021

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera ZP) aktualizovala svoje Stanovisko k aktuálnej epidemiologickej situácii s účinnosťou do 30.09.2021 – platnosť stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že Dôvera ZP pristúpila za účelom podpory očkovania proti COVID- 19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast od 1.8.2021 do 30.9.2021 k úhrade výkonu očkovania pod kódom 252L pre ambulancie všeobecných lekárov VLD, VLDD, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR v hodnote 10€.

Dôvera ZP zároveň odmení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast za ich ochotu a snahu podporiť očkovanie u svojich pacientov sumou do výšky 2€ za každého zaočkovaného kapitovaného poistenca Dôvery ZP v prípade splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v bode 22 Stanoviska k epidemiologickej situácii, ktoré nájdete nižšie.

Celé znenie Stanoviska Dôvera ZP, v ktorom sú uvedené všetky podmienky úhrad je zverejnené na webovej stránke zdravotnej poisťovne tu:

https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Pridať komentár