Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Stanovisko Dôvera ZP k aktuálnej epidemiologickej situácii od 30.7.2021 do 31.8.2021

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. aktualizovala svoje Stanovisko k aktuálnej epidemiologickej situácii s účinnosťou do 31.08.2021 – platnosť stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

Celé znenie Stanoviska Dôvera ZP, v ktorom sú uvedené všetky podmienky úhrad je zverejnené na webovej stránke zdravotnej poisťovne tu:

https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

 

 

Pridať komentár