Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Stanovisko Dôvera ZP k aktuálnej epidemiologickej situácii 17.1.2022

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera ZP) dňa 17.1.2022 aktualizovala svoje Stanovisko k aktuálnej epidemiologickej situácii s účinnosťou do 28.02.2022 – platnosť stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

Dôvera ZP bude do konca februára pokračovať v podpore očkovania na ambulanciách VLD formou pripočítateľnej položky PP50 v hodnote 10 eur. Zároveň bude akceptovať pre očkovanie detí vo veku 5-16 rokov na ambulancii VLDD tiež pripočítateľnú položku „PP05“ v hodnote 10 Eur.

Celé znenie Stanoviska Dôvera ZP, v ktorom sú uvedené všetky podmienky úhrad je zverejnené na webovej stránke zdravotnej poisťovne tu:

https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Pridať komentár