Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Stanovisko Dôvera ZP k aktuálnej epidemiologickej situácii (19.03.2021)

 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. aktualizovala dňa 19.03.2021 svoje Stanovisko k aktuálnej epidemiologickej situácii s účinnosťou do 30.04.2021 – platnosť stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

V stanovisku došlo k doplneniu nasledovného bodu:

17) Lekárom v odbornosti pneumológia a ftizeológia budeme pri (endoskopickom) bronchoskopickom vyšetrení kompenzovať použitie ochranných prostriedkov od 1.3.2021

Pri bronchoskopickom vyšetrení budeme pneumológom a ftizeológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19.

Celé znenie Stanoviska Dôvera ZP, v ktorom sú uvedené všetky podmienky úhrad je zverejnené na webovej stránke zdravotnej poisťovne tu: https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

 

 

Pridať komentár