Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Systém elektronického zdravotníctva ezdravie – očakávania a realita

 

Systém elektronického zdravotníctva sa na Slovensku pripravuje roky. Dva týždne pred jeho celoplošným povinným spustením je na mieste otázka, či je pripravený tak, aby mohol fungovať vo všetkých ambulanciách, ako stanovuje zákon.

Odborné i stavovské organizácie lekárov konštatujú, že systém eZdravie na fungovanie vo všetkých ambulanciách ani zďaleka pripravený nie je. Situácia je vážna, pretože lekári nesú privysoké riziko v podobe sankcií. Zákon totiž vyžaduje povinné pripojenie všetkých ambulancií k 1.1.2018 pod hrozbou udelenia pokuty, ktorá vedie k zákazu výkonu lekárskej praxe na Slovensku.

 

Fotogaléria

Videozáznam

Pridať komentár