Tlačová správa ZAP k rokovaniu s VšZP zo dňa 22.9.2017

T L A Č O V Á  S P R Á V A

 

Zväz ambulantných poskytovateľov dosiahol dohodu s VšZP. Rokovania s Dôverou stále nepokročili.

 

Bratislava (22.9.2017) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý združuje viac ako dvetisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na celom Slovensku, dnes uzavrel dohodu s najväčšou zdravotnou poisťovňou. ZAP akceptoval návrh dodatkov k zmluvám platný od 1. 10. 2017 predložený vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), pričom bral ohľad aj na komplikovanú finančnú situáciu poisťovne a naštartovaný ozdravný proces.

„Pre nás je pacient stále na prvom mieste a sme pripravení pre neho urobiť všetko, čo nám umožňuje dnešná kritická situácia. Pretože aj napriek dohodám s poisťovňami i súčasné platby nepokrývajú nákladové položky ambulantnej starostlivosti a túto starostlivosť sme z neustále nedostatočného rozpočtu schopní poskytovať iba v obmedzenom rozsahu. Preto v ďalších systémových zmenách budeme pokračovať so všetkými zainteresovanými, hovorí predseda správnej rady ZAP Marian Kollár.

ZAP považuje dnešnú dohodu s VšZP za dobré východisko pre ďalšiu spoluprácu, avšak rovnako očakáva urýchlené riešenie kritickej situácie v ambulantnom sektore. Na stretnutí predstavitelia zväzu preto prisľúbili VšZP kedykoľvek poskytnúť odbornú spoluprácu, aby sa spoločnými silami podarilo zachrániť verejný ambulantný sektor na Slovensku.

ZAP už podmienky dodatkov so zdravotnou poisťovňou Union má.

Paralelne prebiehajúce rokovania s Dôverou zdravotnou poisťovňou zatiaľ nevedú k dohode. Vedenie ZAP dnes opakovane vyjadrilo nádej v spoluprácu a odhodlanie hľadať vhodný kompromis. Dohoda o podmienkach pokračovania v zmluvnom vzťahu môže predísť možnému kolapsu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

„Aj v prípade, ak by sme sa nedohodli na pokračovaní v zmluvnom vzťahu s Dôverou,  budeme aj po 1. 10. 2017 vychádzať v ústrety všetkým pacientom, aj poistencom tejto zdravotnej poisťovne. Nikto iní, len my lekári dokážeme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a tejto povinnosti sa nezbavujeme. Pacient musí dostať zdravotnú starostlivosť a nesmie byť diskriminovaný voči ostatným z dôvodu, že si niekedy vybral inú zdravotnú poisťovňu. Sme v kritickej situácii a hľadáme len cestu k udržateľnému rozvoju ďalšieho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak dnes nebudeme úspešní, je veľmi pravdepodobné, že celý ambulantný systém bude v krátkom čase kolabovať. A potom sa budeme musieť na Slovensku obávať všetci o to, kto nám bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, bez ohľadu na to, v ktorej zdravotnej poisťovni budeme poistení“, vysvetľuje predseda správnej rady ZAP Marian Kollár.

Ak do utorka 26. 9. 2017 nepríde k dohode medzi ZAP a Dôverou zdravotnou poisťovňou, a. s., zväz začne pripravovať svojich členov na ďalší postup a informovať poistencov Dôvery o tom, ako bude zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj po 1. októbri.

 

 


Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom presadzovania ich oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov. Zakladateľom ZAP je Slovenská lekárska komora a aktuálne združuje viac ako 2000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami, vrátane rokovaní o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne. Okrem najväčšej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, sú to Dôvera zdravotná poisťovňa, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta a Zdravotná poisťovňa Union. Pacienti môžu raz ročne zmeniť zdravotnú poisťovňu, vždy do konca septembra.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok