Tlačová správa ZAP po rokovaní s Dôverou ZP zo dňa 19.9.2017

 

T L A Č O V Á  S P R Á V A

           Zväzu ambulantných poskytovateľov 

ZAP = NA PACIENTA ZAMERANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Bratislava (19.9.2017)

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý združuje 2000 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa zatiaľ stále nedohodol s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a.s. o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti členov ZAP účinných od 1.10.2017.

Nedohoda o podmienkach zmlúv znamená, že týchto 2000 ambulantných poskytovateľov je stále bližšie k nezmluvnému vzťahu s Dôvera zdravotná poisťovňa, ktorá neakceptovala návrhy dodatkov k zmluvám predložené zo strany ZAP.  Naopak Dôvera zdravotná poisťovňa rozposlala svoje dodatky k zmluvám poskytovateľom na individuálny podpis. Členovia ZAP nesúhlasia s obsahom doručených dodatkov, čo vyjadrujú hromadným posielaním týchto dodatkov na adresu sídla ZAP-u, ktorý ich v rokovaní s Dôvera zdravotná poisťovňa zastupuje.

 

Čo z toho vyplýva?

 1. Dôvera zdravotná poisťovňa v prípade nedohody s členmi ZAP nebude mať pokrytú verejnú minimálnu sieť na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 2. Ambulantní poskytovatelia združení v ZAP-e budú v záujme pacienta hľadať možnosti zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvera zdravotná poisťovňa aj po 1. októbri 2017. Možností je niekoľko. O všetkých našich stanoviskách a riešeniach budeme občanov, ale predovšetkým poistencov Dôvera zdravotná poisťovňa informovať.
 3. Sme presvedčení, že pacienti majú nárok na kvalitnú, dostupnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť. Preto ich chceme informovať, že aj napriek komplikáciám, ktoré sa udiali v zmluvných vzťahoch medzi poskytovateľmi a Dôvera zdravotná poisťovňa, stojíme za nimi a urobíme všetko preto, aby od nás dostali všetko to, čo dostávali doteraz.
 4. Na rokovaniach ZAP požiadal Dôvera zdravotná poisťovňa o jasné stanovisko, ako bude zabezpečovať úhradu laboratórnych vyšetrení a preplácanie liekov svojim poistencom, v prípade ich ošetrovania u nezmluvných poskytovateľov.
 5. Máme za to, že Dôvera zdravotná poisťovňa je práve tou zdravotnou poisťovňou, ktorá dosahuje z verejných zdrojov neprimeraný zisk. Jej zisk za posledné obdobie je neúmerný tomu v akom stave je slovenské zdravotníctvo, čo zabezpečuje svojim pacientom, ale i tým ktorí sa o týchto pacientov starajú.  Peniaze, ktoré má poisťovňa Dôvera v zisku  chýbajú následne pre pacientov v ambulanciách aj v nemocniciach.
 6. ZAP predložil Dôvera zdravotná poisťovňa aj zásadnú požiadavku na zmenu hodnotenia celkových nákladov na pacienta v systéme tak, aby poisťovne neobmedzovali lekárov pri stanovovaní diagnózy, ani pri liečení. Zavedením tohto opatrenia do hodnotenia poskytovateľov sa odstránia neefektívne regulácie, ktoré dnes vedú k zlyhávaniu ambulantnej starostlivosti a k plytvaniu.
 7. Neradi by sme aktívne vstupovali do prepoisťovacej kampane zdravotných poisťovní, ale chceme každého pacienta upozorniť, aby si dobre rozmyslel, ktorá zdravotná poisťovňa čo ponúka nielen jemu, ale tomu, kto sa o jeho zdravie reálne stará. Ako sa spravujú jeho peniaze zo zdravotných odvodov, či sa v plnej výške využívajú na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti alebo na dosahovanie čo najväčšieho zisku poisťovne. 

Každý občan Slovenskej republiky sa môže do konca septembra prepoistiť a tak si slobodne vybrať, ktorej zdravotnej poisťovni bude v roku 2018 platiť zdravotné odvody.

 

6 thoughts on “Tlačová správa ZAP po rokovaní s Dôverou ZP zo dňa 19.9.2017

 1. Dôvera prispieva na rôzne vybavenie napr.detských, onkologických oddelení,
  ale aj do nemocníc Svet zdravia napr. na recepciu v Rožňave 15 000€,
  na recepciu, VIP izbu v Dunajskej strede 13 000€, na recepciu,VIP izby, lavičky v Topoľčanoch 33 000€,
  na ultrazvuk pre gynekológiu v Šaci 12 500€, na obnovu lavičiek v Železničnej nemocnici v Košiciach. Má v popise práce takéto výdavky zdravotná poisťovňa?

 2. Na toto by asi mali odpovedať ZAP-áci / SLK. Sú to asi všetko príspevky „súkromným podnikateľom- subjektom “ a bola by na mieste otázka, prečo týmto áno a iným, ktorí rovnako zabezpečujú zdrav. starostlivosť ich pacientom / rozumej poistencom Dôvery/, nie ……

 3. Ešte jedna otázka pre ZAP/SLK. . Je pravdou, že ak VLDD, rovnako, ako VLD, naplní požiadavku 30 hod / týždeň- ordinačné hodiny + 1x týždenne ordinačné hodiny do 17:00, tak VLDD bude mať dodatkovú kapitáciu +0,55€ a VLD „len“ 0,45 € ?

 4. Hľadám odpoveď na otázku, či sa do ordinačných hodín / v súvislosti s ponukou VšZP uhrádzať vyššiu dodatkovú kapitáciu tým, ktorí ordinujú min. 30 hod/týždeň a aspoň 1x týždenne do 17:00 / rátajú aj ordinačné hodiny, pre objednaných pacientov. Prečo sa pýtam …. Ordinujem 2x týždenne do 17:00 a ordinujem min. 30 hod. týždenne, no s tým, že časť týchto ordinačných hodín mám vyčlenených pre /bezplatne !/ objednaných pacientov. Dlhodobo mám systém, že popoludní mám vyčlenené hodiny pre bezplatne objednaných pacientov, u ktorých robím preventívne prehliadky, výkony H0003,H0004, predoperačné vyšetrenia a pod., u ktorých vopred viem, čo treba urobiť, i to, že mi zaberú cca 20-30 minút. Tento systém som vytvorila preto, aby akútni pacienti nemuseli dlhšie čakať, kým toto urobím. Systém sa mi osvedčil, funguje a čakacie doby pre akútnych som takto zredukovala na zatiaľ maximálne možnú mieru. No teraz neciem, či toto VšZP akceptuje ako ordinačné hodiny, a či iba to, ako dlho mám pre kohokoľvek „otvorené“. lebo ak by som mala „otvorené 6 hodín nepretržite pre kohokoľvek a medzi tým robila vyššie spomenuté prevencie, predoperačné, etc., tak ja by som síce od VšZP dostala o niečo viac peňazí, no komfort pre pacientov by sa v zásade znížil. Tak ešte raz otázka pre tých, ktorí podpísali Dodatok o tom, že nárok na vyššiu platbu má ten, kto ordinuje min. 30 hodín /týždeň. Zarátavajú sa aj hodiny pre objednaných, alebo iba čas, kedy je „otvorené“ pre kohokoľvek a kedykoľvek .

  1. Podľa môjho názoru dôležité je ako to máte schválené hodiny rozpísané na stránke VÚC.
   U Vás je to dnes takto:
   https://www.e-vuc.sk/vseobecna-ambulancia-pre-dospelych-mudr.-darina-steffekova-bratislava-dubravka-mudr.-darina-steffekova.html?page_id=60397
   Podľa toho máte v Po 6,5 hodiny a U-Pia po 5 hodín. Spolu je to 26,5 hodiny. Áno máte tam drobným písmom popísané aj tie ďalšie hodiny. Ale to čo je drobným písmom to nebude nikto čítať.
   Ja napríklad mám 29 hodín a potom tiež drobným písmom mám napísané že ešte navyše prevencie a objednaní pacienti…tiež nespĺňam a musím si to upraviť.
   Takže musí tam byť veľkým písmom každý deň uvedené od do tak aby to bolo spolu tých 30 hodín týždenne a potom to môže byť ešte aj rozpísané a ak v tom VÚC schváli aj tie hodiny na objednávanie tak to bude pre VšZP smerodajné.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok