Úhrada výkonu 15d – popis rtg snímky – Dôvera ZP

V nadväznosti na opakujúce sa podnety členov Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) k úhrade výkonu  15d – popis rtg snímky zo strany Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (Dôvera) od 1.10.2017 si Vás dovoľujeme informovať, že Dôvera od 1.10.2017 nehradí členom ZAP výkon 15d – popis rtg snímky, nakoľko úhrada tohto výkonu nebola v zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených medzi ZAP a Dôverou nikdy dohodnutá.
 
Na základe vyjadrenia Dôvera ZP bola úhrada tohto výkonu členom ZAP do 30.9.2017 spôsobená chybou informačného systému zdravotnej poisťovne pri vykazovaní.
 
Dôvodom nezazmluvnenia výkonu 15d v Dôvera ZP pre členov ZAP k 1.4.2016, ako i k 1.11.2017 bola skutočnosť, že ZAP v oboch prípadoch prijal a uprednostnil pre svojich členov vyššie plošné navýšenie ceny ambulantného bodu pred nižším plošným percentuálnym navýšením ceny bodu v spojení s úhradou len niektorých výkonov.

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok