Union ZP – overenie neplatičov

Na základe podnetu Union zdravotná poisťovňa, a.s. si touto cestou dovoľujeme informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – členov ZAP o vykazovaní úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť neplatičom a overovanie neplatičov. Viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti požadovali zaviesť pre lekárov možnosť overenia si priamo vo svojom ambulantnom informačnom systéme skutočnosť, či si pacient hradí verejné zdravotné poistenie alebo ho zdravotná poisťovňa eviduje v zozname neplatičov – dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení.

Po opakovanej diskusii k predmetnej veci a za účelom uľahčenia práce pre ambulantných poskytovateľov v prípade overenia úhrady verejného zdravotného poistenia u pacienta, vygenerovala Union zdravotná poisťovňa, a.s. pre nasledujúcich dodávateľov softvérových programov:

DataSoft

Prosoft Košice

SuSoft

Pap – Počítač a programovanie

Medicom Software

Softprogres

CGM Slovensko

NRSYS s.r.o

MEDIXON Slovakia, s.r.o.

PharmaServis spol. s r.o.

Capitol Development s.r.o.

LCS Electronics spol. s r.o.

StaPro Slovensko s.r.o.

Datalan a.s.

ProCare

VypTech

certifikát do produkcie, ktorý oprávňuje týchto dodávateľov softvérových programov zapracovať do svojich informačných systémov aj zoznamy dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení (neplatičov).

V nadväznosti na uvedené Union zdravotná poisťovňa, a.s. odporúča poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby sa s požiadavkou na implementáciu funkcionality overenia neplatičov obrátili na dodávateľov svojich ambulantných informačných systémov (v prípade, že túto funkcionalitu nemáte ešte vo svojich ambulantných systémoch implementovanú).

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok