Z médií: Čas hrá v neprospech poistencov VšZP

https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/cas-hra-v-neprospech-poistencov-vszp

 

Čas hrá v neprospech poistencov VšZP

13. november 2018 – Potrebuje VšZP hrať vabank?
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) oslovil Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) od augusta 2018 spolu štyrikrát so žiadosťou o rokovanie a hľadanie spoločného konsenzu vo veci oprávnených požiadaviek ambulantných poskytovateľov. Prvú žiadosť sme posielali 3. augusta 2018, adresovaná bola bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi a do Všeobecnej zdravotnej poisťovne prišla 8. augusta 2018.

Následne sme posielali 17. augusta 2018 bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi ďalšiu žiadosť, tá bola doručená Všeobecnej zdravotnej poisťovni 21. augusta 2018. Tretia žiadosť bývalému generálnemu riaditeľovi Mgr. Kočanovi putovala 28. augusta 2018, doručená bola 31. augusta 2018. A poslednú žiadosť sme posielali 9. októbra 2018 už novej generálnej riaditeľke PhDr. Hlinkovej, ktorá bola doručená VšZP 11. októbra 2018.

Aj napriek skutočnosti, že odo dňa doručenia poslednej žiadosti o rokovanie uplynul už takmer mesiac a 30. 11. 2018 uplynie členom Zväzu ambulantných poskytovateľov výpovedná lehota zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Zväz ambulantných poskytovateľov do dnešného dňa nedostal zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne žiadnu odpoveď ani na jednu zo zaslaných žiadostí o rokovanie.

Výsledky „rokovania“

Nové vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa však hneď po nástupe do funkcie rozhodlo rokovať so zástupcami inej skupiny ambulantných poskytovateľov. Všeobecná zdravotná poisťovňa pozvala na rokovanie zástupcov tých poskytovateľov, ktorých zmluvné vzťahy s VšZP aj začiatkom októbra 2018 kontinuálne pokračovali.

Výsledkom tohto „rokovania“ bolo prijatie prvého návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne bez konkrétnej zmluvnej dohody a podpísanie memoranda, v zmysle ktorého má Všeobecná zdravotná poisťovňa „vyhradiť“ pre členov Zdravity v priebehu roku 2019 neurčito špecifikované finančné zdroje. Memorandum nedefinuje konkrétny dátum, od ktorého má dôjsť k zvýšeniu úhrad, rovnako negarantuje poskytovateľom minimálne zvýšenie úhrad, ale hovorí len o vyhradení maximálnych zdrojov v období nasledujúceho kalendárneho roka, ktoré je podmienené splnením rôznych ďalších parametrov. Obsahom memoranda je zároveň záväzok Zdravity, že nebude vyvíjať na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu neprimeraný nátlak počas vyjednávania.

To v praxi znamená, že vedenie Zdravity sa v podstate zaviazalo prijímať len to, čo im Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúkne bez ohľadu na požiadavky a nároky svojich mandantov, v mene ktorých rokujú. Tento postup „rokovania“ a uzatvárania dohôd či vágnych memoránd Zväz ambulantných poskytovateľov razantne odmieta. Zväz ambulantných poskytovateľov požaduje jasné zmluvy, nespochybniteľnú špecifikáciu a vyčíslenie dohodnutých zmluvných úprav s konkrétnym termínom ich aplikácie do zmlúv.

Nepohodlný rokovací partner?

Spôsob konania vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne jasne deklaruje, že VšZP považuje Zväz ambulantných poskytovateľov za nepohodlného rokovacieho partnera, s ktorým nevie konštruktívne rokovať a uzatvárať kompromisné dohody akceptovateľné oboma zmluvnými stranami. Je totiž zrejmé, že Zväz ambulantných poskytovateľov je toho času jedinou organizáciou združujúcou ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá opakovane požaduje len spravodlivé prerozdelenie verejných financií a aspoň dostupnú odmenu za poctivú prácu pre svojich členov.

Sme odhodlaní trvať na predložených požiadavkách voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni tak, aby mohli ambulantní poskytovatelia združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov aj naďalej zabezpečovať pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Veríme, že si to nakoniec uvedomí aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čas však hrá v neprospech jej poistencov. No zdá sa nám, že štátna zdravotná poisťovňa si túto skutočnosť dostatočne neuvedomuje. Alebo žeby Všeobecná zdravotná poisťovňa potrebovala hrať vabank?

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok