Z médií: Poisťovne nemajú peniaze, vyhlasujú ambulantní lekári aktualizované

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/poistovne-nemaju-peniaze-vyhlasuju-ambulantni-lekari/

Poisťovne majú nedostatok disponibilných zdrojov. Vyhlásil to na tlačovej besede predseda správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Peter Slezák. Podľa neho je problém zabezpečiť sieť detských lekárov aj niektoré špecializované ambulancie.

Neexistuje lekár, ktorý by nemal problém, tvrdí Slezák. „Pokiaľ sa ten stav nezmení, nenápadne začína systém kolabovať,“ povedal.

Zväz v otvorenom liste 30. mája vyzval ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby analyzovala reálnych stav financií pre zdravotníctvo a riešila súčasnú nepriaznivú situáciu.

ZAP tiež absolvoval rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami k zmluvným a cenovým úpravám od 1. júla 2019.

S POISŤOVŇAMI ROKOVALI. BEZVÝSLEDNE

„Výsledok všetkých rokovaní je rovnaký. Nedostatok disponibilných finančných zdrojov. Preto nie je možné oprávneným požiadavkám ambulantných poskytovateľov, žiaľ, vyhovieť,“ informoval Slezák.

Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti podľa zástupcov ZAP-u upozorňujú, že zdravotné poisťovne aj napriek historicky najvyššiemu rozpočtu nemajú verejné zdroje na pokrytie toho, aby sa systém stabilizoval.

ZAP je znepokojený nezáujmom ministerky zdravotníctva zaoberať sa problémami ambulantných poskytovateľov vrátane zlej situácie ambulantného sektora, ktorá je podľa zväzu spôsobená nedofinancovaním rezortu.

„Máme za to, že tento rezort musí viesť zodpovedný činiteľ, ktorý dokáže systém dlhodobo nastaviť, a nielen v pravidelných intervaloch plátať diery neštandardnými postupmi,“ uviedol ZAP.

MINISTERSTVO: ROBÍME, ČO SA DÁ

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje.

„Na základe výkazu zdravotných poisťovní k máju tohto roka a reálne uhradenej zdravotnej starostlivosti ide do ambulantného sektora tento rok o 75 miliónov eur viac ako vlani. Rok predtým (2018) bolo takisto navýšenie do ambulantného sektora o 50 mil. eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2017),“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Eura
Foto: GettyImages

 

Takisto podľa rezortu funguje bezlimitné prostredie, vďaka čomu sa navýšili lekárom kapitácie.

„Čo sa týka celkového objemu, do sektora išlo z rozpočtu tento rok 5,2 mld. eur. Tieto zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblasti potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov. Treba si zároveň uvedomiť, že musíme myslieť rovnomerne a zodpovedne na celý rezort,“ poznamenala Eliášová. Ako upozornila, len na úhradu liekov ide ročne 1,2 mld. eur.

PREHODNOCUJÚ MINIMÁLNU SIEŤ

Ministerstvo zdravotníctva pracuje na prehodnotení verejnej minimálnej siete. Definovanie novej minimálnej siete všeobecných lekárov, ako aj špecialistov bude zohľadňovať mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska vrátane okresov aj na nasledujúce roky.

Rezort následne predpokladá zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

„Jedným z krokov. ako posilniť počty lekárov, je, napríklad, rezidentský program. Jeho cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební. Doteraz ho ukončilo už viac ako sto absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie,“ priblížila Eliášová.

„V legislatíve sme upravili podmienky rezidentského štúdia, čo je pozitívny trend smerom k rezidentom,“ poznamenala hovorkyňa.

PRITIAHNUŤ LEKÁROV ZO ZAHRANIČIA, UDRŽAŤ SLOVENSKÝCH ABSOLVENTOV

Ministerstvo vníma pozitívne aj záujem lekárov z tretích krajín o prácu v SR. Zavádza tzv. Inštitút dočasnej odbornej stáže. Ten sa vzťahuje na lekára, ktorý získal vzdelanie na území tretích krajín.

Po uznaní odbornej kvalifikácie budú títo lekári spĺňať požiadavky na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania na území SR.

„Pracujeme zároveň na ďalších pozitívnych riešeniach, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku,“ dodala Eliášová.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok