Z médií: Svetová konferencia v Soule skĺbila tradície s modernou

https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/svetova-konferencia-v-soule-sklbila-tradicie-s-modernou

Svetová konferencia v Soule skĺbila tradície s modernou

 

13. november 2018 – Soulská deklarácia pripomenula svetu dôležitosť rodinných lekárov, ktorí sú schopní poskytovať komplexnú starostlivosť

 

 

Všeobecné/rodinné lekárstvo je nákladovo efektívne, pretože dokáže riešiť vznikajúce potreby starnúcich populácií a tiež riešiť epidémiu neinfekčných ochorení. Všeobecní/rodinní lekári dokážu tiež viesť a usmerňovať ďalších členov tímu primárnej zdravotnej starostlivosti. Aj to odznelo na 22. svetovej konferencii všeobecných a rodinných lekárov WONCA, ktoré sa konalo v Južnej Kórei. V Soule sa 17. – 21. októbra 2018 zišlo 2 200 účastníkov z celého sveta. Počas zasadnutia rady sa uskutočnili voľby budúceho prezidenta svetovej WONCA.

Prezidentkou sa stala Ass. Prof. Anna Stavdal z Nórska, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu európskej prezidentky.

Účastníci konferencie prijali Soulskú deklaráciu o posilňovaní primárnej zdravotnej starostlivosti. Práve téma posilňovania primárnej zdravotnej starostlivosti na celom svete bola jednou z nosných tém konferencie. V tomto roku si totiž pripomíname 40. výročie Almaatskej deklarácie. Táto deklarácia sa považuje za dôležitý moment v súčasnej histórii primárnej zdravotnej starostlivosti, pretože vyzvala vlády na univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom budovania zdravotníckych systémov založených na primárnej zdravotnej starostlivosti. Soulská deklarácia pripomenula svetu dôležitosť rodinných lekárov, ktorí sú schopní poskytovať komplexnú starostlivosť v priebehu celého životného cyklu človeka spôsobom, v ktorom je tento človek v centre starostlivosti.

Na základe dôkazov WONCA zdôrazňuje, že investovaním zdrojov do primárnej zdravotnej starostlivosti sa dosiahne komplexná personalizovaná primárna starostlivosť, ktorá dokáže efektívne odpovedať na zdravotné potreby ľudí v každej komunite, na celom svete. Prof. Amanda Howe, prezidentka svetovej WONCA, to komentovala: „V krajinách, kde je primárna zdravotná starostlivosť prístupná, cenovo dostupná a kvalitná, to vedie k znižovaniu nákladov na strane jednej a k zlepšovaniu zdravia na strane druhej. Tieto aspekty je potrebné zohľadniť najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva, čo bude klásť do budúcnosti čoraz väčšie nároky na finančné zdroje vynakladané na zdravotníctvo.“

Práve Južná Kórea čelí rýchlemu starnutiu populácie a rastúcim nárokom na zdravotnú starostlivosť investovaním do primárnej zdravotnej starostlivosti. Budúci rodinní lekári sa vzdelávajú na niekoľkých univerzitách a do praxe ich každý rok príde vyše 300 (pri počte obyvateľov 51,5 milióna). Južná Kórea však okrem zvyšovania ich počtu (aktuálne tvoria 8 % všetkých lekárov) posilňuje aj ich kompetencie.

Konferencia bola presne taká, akou je Južná Kórea samotná – bolo to jedinečné skĺbenie histórie a tradícií s moderným svetom. Tak ako si v Soule spolunažívajú pagody vedľa mrakodrapov, tak sa v prezentáciách striedali témy dotýkajúce sa histórie (napríklad workshop o Hippokratovom odkaze modernému rodinnému lekárovi) s prezentáciami o umelej inteligencii či o elektronickom zdravotníctve. Južná Kórea je totiž nielen lídrom vo vývoji inteligentných technológií, ale hrdí sa aj tým, že patrí k svetovým lídrom elektronického zdravotníctva. Delegáti konferencie si mali možnosť vypočuť slávnych prednášajúcich vrátane predstaviteľov WHO, lídrov všetkých regiónov, pracovať v pracovných skupinách, ako aj špeciálnych záujmových skupinách.

Odchádzajúca svetová prezidentka Prof. Amanda Howe z Veľkej Británie odovzdala počas slávnostného ceremoniálu „žezlo“ Dr. Donaldovi Li z Hongkongu, ktorý bude prezidentom nasledujúce 2 roky a v roku 2020 ho vystrieda novozvolená prezidentka Anna Stavdal.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok