Z médií: Zavedenie doplnkových ordinačných hodín sa odkladá na budúci rok

Zavedenie doplnkových ordinačných hodín sa odkladá na budúci rok

28. marec 2018 – Podľa poslanca zdravotníckeho výboru J. Blanára nie sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na tento krok dostatočne pripravení.

Inštitút doplnkových ordinačných hodín sa mal zaviesť do praxe od mája. Lekári aj pacienti si musia počkať až do 1. januára budúceho roka. Počas marcovej schôdze parlamentu poslanec Juraj Blanár (Smer-SD) podal pozmeňujúci návrh k zákonu o doplnkovom dôchodkovom poistení, ktorým posunul účinnosť doplnkových ordinačných hodín z 1. mája 2018 na 1. január 2019.

Je to ďalšia nepriama novelizácia zdravotníckeho zákona bez riadneho legislatívneho procesu prostredníctvom nesúvisiaceho zákona priamo v parlamente. Podobným spôsobom cez zákon o radiačnej ochrane poslanci zrušili poplatky na urgentoch pre tehotné ženy za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v súvislosti s graviditou, zjemnili pokuty za nepoužívanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a upravili podmienky na preplácanie liekov na výnimky zdravotnými poisťovňami. Rozdiel bol v tom, že zákon o radiačnej ochrane patril do gescie rezortu.

Vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker povedal, že posúvať účinnosť doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom zákona o treťom dôchodkovom pilieri nie je šťastné riešenie, „no v parlamente nie je aktuálne otvorený žiaden zdravotnícky zákon a máj sa blíži“. Dodal, že téma doplnkových ordinačných hodín potrebuje ešte odbornú a vecnú diskusiu.

„Cieľom je, aby sa vytvoril dostatočný priestor na odkomunikovanie a prípravu tohto zákona,“ povedal J. Blanár, člen zdravotníckeho výboru, pred hlasovaním v parlamente. V odôvodnení svojho návrhu napísal, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nie sú v súčasnosti na zavedenie inštitútu doplnkových ordinačných hodín dostatočne pripravení.

Ochranný limit

Doplnkové ordinačné hodiny si môžu lekári zriadiť dobrovoľne, nad rámec bežných ordinačných hodín. Pacient bude objednaný na presný čas a za výkony v ambulancii si má zaplatiť. Ochranný limit je stanovený na 30 eur. Podmienkou pre lekárov využívajúcich tento inštitút je objednanie aj ostatných pacientov v riadnych ordinačných hodinách do 20 dní.

Prezident Asociácie súkromných lekárov MUDr. Marián Šóth už koncom minulého roku avizoval, že so stropom 30 eur bude problém. „Predpokladám, že do limitu 30 eur sa nezmestia niektoré vyšetrenie gastroenterológov, kardiológov, ako napríklad gastrofibroskopie, bicyklové ergometrie a echo. Ďalšie obmedzenie v podobe 20 dní pre špecialistov, kedy musia vybaviť pacientov, tiež môže byť limitujúce preto, aby mohol špecialista zaviesť doplnkové ordinačné hodiny,“ hovorí Šóth.

Kozmetické plátanie

Predseda Správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) MUDr. Miroslav Kotek tvrdí, že nepozná veľa lekárov, ktorí by reálne chceli využívať doplnkové ordinačné hodiny. „Doplnkové ordinačné hodiny mali za cieľ skrátiť čakacie lehoty najmä u špecialistov a pomôcť dofinancovať ambulantný sektor, ktorý potrebuje zvýšiť platby asi o 30 percent. Lekári mali pracovať nad rámec schválených ordinačných hodín, čiže lekár by mohol byť unavený, a za regulované maximálne ceny, ktoré nezohľadňovali nákladovosť vyšetrenia. ZAP považuje za správny a systémový krok začatie reálnej diskusie o dofinancovaní ambulantného sektora tak, aby personálne náklady lekárov všetkých ambulancií boli porovnateľné s personálnymi nákladmi lekárov v nemocniciach,“ hovorí M. Kotek. 

Tvrdenie o tom, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nie sú na zavedenie doplnkových ordinačných hodín dostatočne pripravení, komentuje slovami: „Každý návrh sa musí nejako odôvodniť. Zopakujem, nepoznám veľa lekárov, ktorí s týmto inštitútom plánovali pracovať. Ambulantný sektor potrebuje systémovú zmenu, nie kozmetické plátanie. Teraz to bolo o tom vyhovieť potrebe legálneho objednania solventného pacienta na presný termín za platbu lekárovi. Nenaplnených potrieb lekárov aj pacientov v ambulantnom sektore je veľa, neviem si však predstaviť riešiť takto komplikovane všetky.“

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok