ZAP vypovedal zmluvy Dôvere

Vážení ZAP-áci,

vzhľadom na už medializované informácie o vypovedaní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených medzi členmi ZAP a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. si Vás týmto dovoľujeme informovať, že Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) dňa 29.6.2017 vypovedal zmluvy zdravotnej poisťovni Dôvera. Od 1. júla 2017 začína plynúť 3-mesačná výpovedná doba, ktorá končí dňa 30. septembra 2017. Počas tohto obdobia platia pre Vás rovnaké zmluvné podmienky ako doteraz.

ZAP chce aj týmto konaním upriamiť pozornosť kompetentných orgánov na skutočnosť, že práve v tomto čase, kedy sa pripravuje štátny rozpočet na rok 2018 je potrebné zdôrazniť nevyhnutnosť dofinancovania sektora aj so zohľadnením ambulantných poskytovateľov a vyzvať s plnou vážnosťou na riešenie tejto problematiky.

Je v záujme nás všetkých, aby sa zmenil spôsob nastavenia a ďalšieho fungovania ambulantného sektora, v ktorom je nedostatok poskytovateľov, aby sa zmenil a dal do súladu so zákonom spôsob úhrad za poskytnutú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a nastavila sa efektívnosť a transparentnosť systému slovenského zdravotníctva ako celku, a to tak v prospech pacientov, lekárov i zdravotných poisťovní.

Naše odhodlanie postaviť sa za presadzovanie navrhovaných zmien systému musí mať pevné základy jednotnej a silnej skupiny poskytovateľov. V záujme zreálnenia našich oprávnených požiadaviek Vás aj touto cestou prosíme o podporu, spoluprácu, trpezlivosť a vytrvalosť.

O všetkých aktualitách týkajúcich sa (ne)zmluvného vzťahu členov ZAP a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Vás budeme priebežne informovať newslettrami i na webstránke www.zapsk.sk.

Ďakujeme za spoluprácu.

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok