ZAP rokoval so všetkými zdravotnými poisťovňami …

Vážení ZAP–áci,

v období od 8.8.2017 do 11.8.2017 rokovali zástupcovia ZAP za všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zástupcami všetkých zdravotných poisťovní.

Dňa 8.8.2017 sa uskutočnilo rokovanie ZAP a Union ZP. ZAP zopakoval, že zotrváva na zmene filozofie spočívajúcej v počítaní nákladov na pacienta v celom systéme zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia ZAP a Union detailne rozdiskutovali opatrenia na zjednodušenie cesty pacienta ku zdraviu, ktoré ZAP prezentoval i na tlačovej konferencii dňa 18.7.2017. Union tiež poukázal na nedostatočné financovanie ambulantného sektora a podporil návrh ZAP, aby aj Asociácia zdravotných poisťovní túto problematiku dostatočne dôrazne mediálne komunikovala. Do konca augusta 2017 boli stanovené termíny na rokovania pracovných skupín za jednotlivé segmenty a špecializácie členov ZAP so zástupcami Union ZP.

V prípade, že aj Vy máte svoje návrhy a podnety, ktoré navrhujete na rokovaniach pracovných skupín za jednotlivé segmenty a odbornosti so všetkými zdravotnými poisťovňami predložiť, posielajte ich prosím emailom na adresu: zap@zapsk.sk.

Na Dôvere rokoval ZAP dňa 9.8.2017. Zástupcovia Dôvery v reakcii na predložené návrhy ZAP-u reagovali v tom zmysle, že členovia iných organizácií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na obdobných rokovaniach neprejavili záujem o navýšenie úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a sú aj naďalej schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť za súčasných cenových podmienok. Vyjadrili sa., že jediní poskytovatelia, ktorí sú s financovaním zo strany zdravotnej poisťovne nespokojní, sú členovia ZAP…. ZAP opakovane zdôraznil, že súčasné cenové podmienky sú pre ich členov dlhodobo neakceptovateľné. Záverom rokovania bolo vytvorenie pracovných skupín za všetky segmenty a špecializácie, v rámci ktorých sa v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov detailne rozdiskutujú  požiadavky členov ZAP. Bolo dohodnuté, že následne na spoločnom rokovaní, ktoré sa bude konať koncom augusta, ZAP vyšpecifikuje taký hodnotiaci a merateľný parameter efektívnosti zdravotnej starostlivosti (napr. zníženie počtu návštev pacienta v celom systéme zdravotnej starostlivosti), ktorý by mohol byť základom dohody, na základe ktorej Dôvera zatiaľ ponúka členom ZAP ešte v roku 2017 realizovateľné plošné navýšenie cien o 3%.

Zástupcovia ZAP a VšZP rokovali dňa 11.8.2017. VšZP opakovane apelovala na ZAP, aby podporil projekt eRecept/eZdravie a elektronizáciu zdravotníctva ako takú. VšZP si je vedomá, že projekt eRecept je stále v štádiu vylepšovania, pričom v čo najkratšom čase plánuje zavŕšiť projekt tým, že by sa recepty v papierovej podobe vôbec netlačili. Generálny riaditeľ VšZP, Mgr Kočan informoval, že VšZP aj na základe podnetov z ostatného rokovania ZAP a VšZP vypracovala legislatívny návrh v tom zmysle, aby si pacient bez výmenného lístka hradil vyšetrenie u špecialistu v plnej výške, pričom lieky a laboratórne vyšetrenia bude hradiť zdravotná poisťovňa. ZAP poukázal na možné zdroje, ktoré sa v zdravotníctve nachádzajú, avšak sa neefektívne prerozdeľujú. Obe strany sa dohodli, že do konca augusta sa dokončia rokovania pracovných skupín podľa segmentov a odborností.

Vážení členovia ZAP, chceme vás ubezpečiť, že ZAP sa intenzívne snaží nájsť taký kompromis na pokračovaní v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami, ktorý by pre vás – našich členov znamenal v tomto štádiu aspoň čiastočné zvýhodnenie cenových podmienok. Zároveň aktívne pracujeme na zavádzaní systémových zmien týkajúcich sa ambulantného sektora v zdravotníctve, na zmene filozofie hodnotenia a odmeňovania poskytovateľov, či vykazovania zdravotných výkonov. Sme presvedčení, že skôr či neskôr nájdeme so zástupcami zdravotných poisťovní spoločnú reč v záujme dosiahnutia lepších podmienok za vašu prácu a poslanie. Na dosiahnutie hmatateľných výsledkov nášho doterajšieho snaženia však musíme ešte chvíľu vydržať a byť jednotní.

O každom ďalšom kroku vás budeme priebežne informovať na www.zapsk.sk, ako i prostredníctvom newslettra.

 

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok