kontakt

Bc. Naďa Trenčanská Bedušová
výkonný riaditeľ
riaditelka@zapsk.sk
+421 903 924 007

Mgr. Michaela Nezníková
zástupca výkonného riaditeľa
sekretariat@zapsk.sk
+421 948 734 010

Korešpondenčná adresa

Zväz ambulantných poskytovateľov
Nevädzová 5
821 01 Bratislava

Sídlo

Zväz ambulantných poskytovateľov
Dobšinského 12
811 05 Bratislava
IČO: 45 746 630

Kontakt

úradné hodiny

Pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:30 hod.

bankový účet

SK76 0200 0000 0035 2788 6251

_ kontaktný formulár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok