MUDr. JAROSLAVA OROSOVÁ
prezidentka

Riaditeľstvo

Výkonná riaditeľka: 
Bc. Naďa Trenčanská Bedušová

Zástupca výkonnej riaditeľky: 
Mgr. Michaela Nezníková

Správna rada

Všeobecné lekárstvo pre dospelých: 
MUDr. Soňa Ostrovská

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast:
MUDr. Beáta Kartousová

Gynekológia a pôrodníctvo:
MUDr. Martin Gažo, PhD.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:
MUDr. Jaroslava Orosová

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:
MUDr. Katarína Dostálová

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:

MUDr. Jozef Čaniga, MBA, MPH

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:
MUDr. Katarína Šimovičová

Členovia dozornej rady:
MUDr. Jana Petrášová, MUDr. Katarína Ščešňáko

organizačná štruktúra ZAP

ZÁSTUPCOVIA ODBORNOSTÍ

Všeobecné lekárstvo pre dospelých:

MUDr. Peter Makara
MUDr. Peter Lipovský
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
MUDr. Štefan Krnáč
MUDr. Jozef Čajka

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast:

MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Zuzana Nagyová, MPH
MUDr. Martin Matejka
MUDr. Martina Miškovská
MUDr. Želmíra Bagínová

Gynekológia a pôrodníctvo:
MUDr. Miroslav Kotek

Vnútorné lekárstvo:
MUDr. Eva Hrudová

Oftalmológia:
MUDr. Róbert Madaj

Dermatovenerológia:
MUDr. Liliana Gburíková

ORL a foniatria:
MUDr. Richard Kulich

Neurológia:
MUDr. Renáta Smiková

Chirurgia:
MUDr. Jozef Čaniga, MBA, MPH

(poverený do času volieb)

Psychiatria:
MUDr. Tatiana Magová

Diabetológia, porucha látkovej premeny a výživy:
MUDr. Oľga Bobelová

Ortopédia:
MUDr. Peter Klein, MBA

Gastroenterológia:
MUDr. Zita Bačiková

Urológia:
MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH

FBLR:
MUDr. Zuzana Štefaniková

Kardiológia:
MUDr. Peter Solík, PhD.

Endokrinológia:
MUDr. Jana Kollerová, PhD.

Klinická imunológia a alergológia:
MUDr. Viera Karlubíková

Pneumológia a ftizeológia:
MUDr. Katarína Dostálová

(poverená do času volieb)

Reumatológia:
MUDr. Janka Jančovičová

Pediatrická gastroenterológia:
MUDr. Eva Bačinská

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok