Register partnerov verejného sektora – informácia z VšZP

Vážení členovia ZAP,

VšZP opakovane emailom zasiela informáciu ohľadne registrácie v registri parterov verejného sektora. V tejto súvislosti pripomíname, že povinnosť registrácie v registri parterov verejného sektora nevzniká, ak jednorázový príjem od zdravotnej poisťovne nepresahuje 100.000 € alebo príjem z opakovaného plnenia od zdravotnej poisťovne za kalendárny rok nepresahuje 250.000 €. Uvedené sumy platia pre každú poisťovňu osobitne, teda príjmy od jednotlivých zdravotných poisťovní sa nesčítavajú. Jednorázovým príjmom nie je príjem z „bežných zmlúv“ uzatvorených so zdravotnými poisťovňami na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, to sa považuje za opakované plnenie. Jednorázovým plnením by bolo, ak by si poisťovňa zazmluvnila poskytovateľa napr. na jednu konkrétnu operáciu.

Ak Vašej príjmy od VšZP nepresahujú vyššie uvedené sumy, informácii VšZP nemusíte venovať bližšiu pozornosť.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok