Nová rozšírená online aktivita ZAP-u

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov, milí ZAP-áci!

 

Zväz ambulantných poskytovateľov si rovnako váži všetkých členov a sympatizantov jeho činnosti. Preto považujeme za dôležité sa navzájom a bezprostredne kontaktovať a intenzívne informovať o aktivitách, ktoré sa snažíme v ZAP-e neustále presadzovať za účelom zlepšenia fungovania ambulantného sektora i zdravotníctva ako celku.

Radi by sme Vám dali do pozornosti našu rozšírenú online aktivitu, ktorej hlavným posolstvom je komunikovať množiace sa problémy lekárov, zdravotníkov a vôbec celého slovenského zdravotníctva, a to najmä smerom k verejnosti. Naším cieľom je mobilizovať k aktivite, ktorá sa prejaví v zlepšení podmienok výkonu lekárskeho povolania nielen odborníkov, ale sme presvedčení, že musíme prebúdzať i povedomie laickej verejnosti a našich pacientov. Pretože keď sa pacienti postavia na stranu lekárov, postavia sa vlastne sami za seba.

Pacientom nemôže byť jedno ako funguje naše zdravotníctvo. My všetci sme prijímateľmi zdravotnej starostlivosti a platením odvodov, vrátane tých zdravotných, sa podieľame na tvorbe štátneho rozpočtu, z ktorého je financovaný chod štátu, vrátane zdravotníctva. Všetkým nám musí záležať na tom, aby sa s „našimi – verejnými“ financiami hospodárilo efektívne a aby sme za svoje vložené finančné prostriedky dostávali to, čo právom očakávame.

Ak všetko nejde tak ako má, obľúbeným zvykom slovenského pacienta je nadávať a sťažovať sa na naše zdravotníctvo. Jeho súčasťou sme však my všetci a udalosti posledných rokov ukázali, že „hlas ľudu“ dokáže veľa zmeniť. Len veľká skupina ľudí dokáže veľkú zmenu. Pacienti by mali už dnes citlivejšie reagovať na aktuálne zmeny v slovenskom zdravotníctve a nie ich len pasívne prijímať. Všetci negatívne vnímame dlhšie čakanie u lekára, dlhé čakacie doby na špecialistov a na operácie, nedostatok liekov, zatvorené ambulancie v mieste bydliska, komplikácie s hľadaním špecialistu, ktorý by sa o mňa postaral, cestovanie za lekárskou pomocou, nedostatok detských špecialistov. Toto sú prvé signály toho, že situácia v zdravotníctve je naozaj vážna.

Lekári túto situáciu vidia už niekoľko rokov, bijú na poplach a potrebujú aj podporu pacientov, pretože nebojujú len za svoju budúcnosť, ale aj za budúcnosť celého zdravotníctva a všetkých pacientov.

Ak chcete byť informovaní a dozvedieť sa o aktivite ZAP-u oveľa viac, sledujte prosím naše sociálne siete.

Staňte sa našimi

a zostaňme v spojení. Len v jednote je sila a úspech!

 

Krásne leto všetkým praje Váš ZAP!

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok