Aktualizácia stanovísk zdravotných poisťovní k epidemiologickej situácii od 1.6.2022

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že vzhľadom na pozitívnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a efektivitu využívania prostriedkov verejného zdravotného poistenia pristupujú všetky tri zdravotné poisťovne od 1.6.2022 k prehodnoteniu rozsahu výkonov, ktoré boli zavedené pre pandémiu.

Od 1.6.2022 budú poisťovne uhrádzať podľa svojich Stanovísk/verejných prísľubov k epidemiologickej situácii tieto výkony:

  • Výkon 62a: Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19 vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
  • Výkon 62b: Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19 v špecializovanej ambulantnej starosltivosti.
  • Výkony 629a – Skríningový antigénový test SARS-CoV-2
  • Výkony 629b: Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou v hodnote
  • Výkon 252L: Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, všeobecného lekára pre deti a dorast, výjazdovú očkovaciu službu vo vakcinačných centrách
  • Výkony telemedicíny/telekonzultácie

Výkony uvedené v Stanoviskách/verejných prísľuboch do 31.5.2022, ktoré nie sú vymenované vyššie, budú uhrádzané spôsobom ako pred pandémiou. V prípade opätovného zhoršenia  epidemiologickej situácie sú poisťovne pripravené rozsah uhrádzaných výkonov opäť prehodnotiť.

Osobitne dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 01.06.2022 sa aj vo VšZP a Union ZP obnovujú výmenné lístky do ŠAS (v Dôvera ZP boli výmenné lístky obnovené od 1.5.2022).

Celé znenie stanovísk/verejných prísľubov si môžete stiahnuť tu:

VšZP: https://zapsk.sk/wp-content/uploads/2022/06/verejny-prislub_vymenne-listky-niektore-vykony.pdf

Dôvera ZP: https://zapsk.sk/wp-content/uploads/2022/05/stanovisko_01062022.x56S.pdf

Union ZP: https://zapsk.sk/wp-content/uploads/2022/05/Stanovisko-k-aktualnej-situacii-v-suvislosti-s-ochorenim-COVID-19_k-01.06.2022.pdf

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok