Chránim si svoje zdravie, mám prevenciu

ZAP

Zaujímavú akciu zameranú na podporu preventívnych prehliadok zorganizovala naša členka, a zároveň hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. ŠIMKOVÁ. Terénny skríning pre obyvateľov Pezinka mal za cieľ priblížiť bežným ľuďom dôležitosť preventívnych prehliadok a ukázať im, že je jednoduchšie vážnym ochoreniam predchádzať než ich liečiť v rozvinutom štádiu.

Ako si zachovať zdravie je témou mnohých článkov či bežných rozhovorov. Väčšina z nás hľadá ten správny recept na udržanie zdravia avšak mnohí z nás prehliadajú ten najjednoduchší nástroj ako zistiť v ako sme na tom so zdravím – preventívnu prehliadku.

Napriek tomu, že preventívna prehliadka u všeobecného lekára trvá približne polhodinu, pravidelne ju absolvuje menej ako 39 % dospelej populácie. V roku 2020 klesol záujem o preventívne prehliadky ešte o ďalších približne 5 %. Súvisí to najmä s pandémiou koronavírusu. Muži najviac podceňujú urologickú prehliadku. Toľko štatistika.

Naše Združenie ambulantných poskytovateľov na 100% podporuje preventívne prehliadky, vieme aký majú význam. Myslíme si, že ak budeme s ľuďmi hovoriť priamo v teréne, môžeme ich viac a cielene motivovať k absolvovaniu preventívnej prehliadky. A preto sme „vyrazili do terénu“ a spravili sme si náš vlastný „festival zdravia“, v rámci ktorého sme vykonávali skríningové testovanie mimo ambulanciu Duo medical, s.r.o.  Chceme priniesť poctivú, preventívnu  medicínu tam, kam patrí a to medzi širokú verejnosť, bežných a uponáhľaných ľudí. Veď zdravie je tou najvzácnejšou komoditou, ktorá sa nedá ničím iným nahradiť.

Hlavným  motívom  našej ambulancie je proaktívnosť vo všetkých smeroch.  Aby nielen naši pacienti, ale aj obyvatelia mesta Pezinok a jeho okolia, predišli vážnym zdravotným problémom, rozhodli  sme sa „vyraziť do terénu“ a za aktívnej spolupráce s našimi priateľmi a kolegami sme dnes po prvýkrát poskytli skríningové testovanie priamo v centre mesta Pezinok.

Skríningové testy (meranie krvného tlaku, cukru a cholesterolu z kvapky krvi), patria do skupiny testov, ktoré lekári používajú na kontrolu chorôb a zdravotných stavov predtým, ako sa objavia akékoľvek príznaky alebo symptómy. Skríningy pomáhajú identifikovať problémy včas, kedy je aj ich riešenie jednoduchšie. Dnešné ponúkané testy sú jednoduché a v zásade predstavujú jednu z najdôležitejších vecí, ktoré môže každý  z nás urobiť pre svoje zdravie.

Všetci otestovaní, bez rozdielu na výsledok, dostali malé „pozornôstky“, ktoré veríme, že potešili.

Súčasťou dnešného festivalu zdravia, dobrej nálady, pozitívneho nastavenia a dobrých úmyslov bolo testovanie príslušníkov policajného zboru SR z Pezinka a okolia. Spoločnosť Omron, prostredníctvom Petra Šimona, odovzdala 5 tlakomerov, ktoré budú k dispozícii tým, ktorí nás majú chrániť a majú nám pomáhať. Tešíme sa, že sme aj my mohli dnes malou pozornosťou pomáhať im a chrániť ich.

Podporiť nás prišli aj zástupcovia BSK, Tomáš Szalay spolu s nami odovzdal jeden z tlakomerov a svojim entuziazmom replikoval atmosféru zo štadiónaJ.

O pitný režim sa postarali chlapci zo spoločnosti Royal Water Distribution, za čo  hlavne v dnešný horúci deň  ĎAKUJEME.

Spoločnosť Viatris dnes prekonali svoj terénny rekord a s takmer 400 testami viac ako 10 hodín trpezlivo a profesionálne merali, vyhodnocovali, zapisovali a koordinovali všetkých „testu-chtivých“ obyvateľov Pezinka a okolia.

Celú akciu podporilo Zariadenia sociálnych služieb mesta Pezinok.

Všetky zúčastnené firmy  dnes dokázali, že sú jednoznačne firmami so spoločenskou zodpovednosťou. Dobrovoľne, bezodplatne a s úsmevom na tvári dnes dokázali, že reforma sa musí robiť pre ľudí a s ľuďmi. Priamo, jednoducho a s nadšením.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok