Informácia VšZP k eRecept predpisom zdravotníckych pomôcok

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP),

na základe oznámenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) si Vás vzhľadom k častým otázkam ohľadne predpisovaného/uvádzaného množstva Zdravotníckych pomôcok na preskripčných a dispenzačných záznamoch dovoľujeme informovať, že na preskripčnom aj dispenzačnom zázname je potrebné vždy uvádzať množstvo zdravotníckej pomôcky predpisované/vydávané vyjadrené na počet základných merných jednotiek – MJD, ktoré sú uvedené v kategorizačnom zozname v stĺpci „I“. Nie vždy je uvedená v zozname základná merná jednotka v súlade s doplnkom názvu v stĺpci „F“ a preto sa môže stať, že aj pomôcky, ktoré majú v doplnku názvu uvedené X ks v balení, sa v konečnom dôsledku budú predpisovať a vydávať na počet ks a nie na celé balenie.

Najčastejšie chyby v predpisoch sa vyskytujú u pomôcok zo skupiny A, B, D a F. Nižšie nájdete pomôcku na rýchle zorientovanie vypracovanú podľa kategorizačného zoznamu platného k 1.7.2019. V tabuľke inkontinenčných zdravotníckych pomôcok skupiny B nájdete aj pomôcku na výpočet predpokladaného maximálneho mesačného limitného množstva pri predpise 1 druhu zdravotníckej pomôcky podľa maximálnych cien uvedených v kategorizačnom zozname pre jednotlivé stupne inkontinencie.

Pomôcku na rýchle zorientovanie pri predpise pomôcok zo skupiny A,B,D a F zobrazíte po kliknutí na nasledujúce odkazy:

Zdravotnícke pomôcky skupiny A predpisované na balenie

Zdravotnícke pomôcky skupiny A predpisované na ks

Zdravotnícke pomôcky skupiny B s výpočtom maximálneho množstva

Zdravotnícke pomôcky skupiny D

Zdravotnícke pomôcky skupiny F

Legislatíva nedovoľuje lekárni pri výdaji liekov, pomôcok a dietetických potravín vydať väčšie množstvo, ako je množstvo uvedené v predpise a v prípade zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ani iný kód pomôcky/dietetickej potraviny. Môže vydať len toľko, koľko je predpísané alebo menej (po dohode s pacientom resp., ak predpísané množstvo prekračuje mesačný finančný limit). Preskripcia zdravotníckych pomôcok s uvedeným množstvom 0 alebo 1 (napríklad plienky B*), pokiaľ lekár požaduje výdaj „do limitu“, je v rozpore s legislatívou a z tohto dôvodu bola v eRecepte zavedená kontrola, ktorá nedovoľuje vystaviť preskripčný záznam s nulovým alebo záporným množstvom.

Opakovaný predpis pre zdravotnícke pomôcky je v legislatíve zavedený od 1.1.2019 avšak pomôcky, ktoré môžu byť týmto spôsobom predpisované má ustanoviť vyhláška MZ SR, ktorá zatiaľ nebola vydaná, preto oficiálne by takéto „opakované poukazy nemali vznikať“. Ambulantné informačné systémy už umožňujú vznik opakovaných preskripcií aj na (inkontinenčné) zdravotnícke pomôcky a zo strany VšZP to bude akceptované aj pred vydaním predmetnej vyhlášky za predpokladu, že sú tieto preskripčné záznamy vystavené správne. Jediné obmedzenie je, že k prvému výberu na opakovaný poukaz musí dôjsť do 7 dní (ako u liekov). Pokiaľ nedôjde k aktivácii opakovaného receptu, nie je možné realizovať naň ani ďalšie výbery po uplynutí nastavenej periódy.

Prehlaď doteraz nasadených online kontrol v eRecepte, pri vytváraní preskripčných a dispenzačných záznamov zobrazíte po kliknutí na tento text.

Cieľom online kontrol je znižovanie chybovosti pri preskripcii a dispenzácii s prihliadnutím na platné právne predpisy. Takto vznikne menej lekárskych predpisov/lekárskych poukazov, ktoré budú nesprávne, neúplné alebo v rozpore s legislatívou, čím sa zníži počet odmietnutých riadkov pri zúčtovaní vykázanej poskytnutej lekárenskej starostlivosti do zdravotnej poisťovne.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok