JUDr. Zuzana Dolinková – Neexistuje ambulantný lekár, ktorý by nemal problém

Súčasné úhrady zdravotných poisťovní voči ambulantným lekárom nepostačujú na zabezpečenie plynulého chodu našich ambulancií. Aj keď sa ambulantní lekári usilujú aj za súčasných nepriaznivých podmienok o zabezpečenie vysokej kvality zdravotnej starostlivosti o pacienta, nedofinancovanie ambulantného sektora zákonite nachádza v ambulanciách odraz. Financovanie zdravotníctva je potrebné nastaviť tak, aby sa zabezpečila kvalitná zdravotná starostlivosť, ale aj udržateľnosť celého systému.

Dlhodobé neriešenie situácie a podfinancovanie ambulantného paralyzuje fungovanie ambulancií, pretože:

  • Ambulancie často pracujú na úkor vlastného dlhu.
  • Medzi lekármi a zdravotníkmi narastajú pocity rezignácie a nedocenenia.
  • Ambulantní lekári si môžu väčšinou vyplatiť mzdu len na úrovni približne minimálnej mzdy.
  • Nedofinancovanie ambulantného sektora sťažuje lekárom možnosť nájsť si do ambulancie kvalifikovaný a skúsený zdravotný personál – zdravotné sestry.
  • Znefunkčnenie efektívneho manažmentu pacienta. Stagnuje možnosť vybavenia ambulancií prístrojovou technikou, ktorá umožňuje lekárovi robiť komplexnejšie vyšetrenia a šetriť tak pacientovi čas, námahu, cestovanie.

Ambulantní lekári sú aj kvôli elektronizácii zdravotníctva a nariadenému vykazovaniu zaťažení prílišnou administratívou.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok