Povinnosť nosiť respirátory v zdravotníckych zariadeniach ostáva zachovaná

Dovoľujeme si vás upozorniť, že Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 21.04.2022 zrušil povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéroch s výnimkou:

 1. osôb personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientmi,
 2. osôb personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientmi,
 3. návštevníkov zariadení podľa bodu 1. alebo 2.,
 4. klientov a pacientov zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.

V uvedených prípadoch je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Táto povinnosť sa v zmysle vyhlášky UVZ SR nevzťahuje na:

 1. deti do 6 rokov veku,
 2. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 3. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 4. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 5. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 6. zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 7. čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 8. osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok