Správy a komentáre – MUDr. Jaroslava Orosová

ZAP

Zväz ambulantných poskytovateľov ako zástupca poskytovateľov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa na predmetnú novelu snaží nazerať ako na celok.

Zároveň je dôležité zopakovať, že ZAP nenamieta nutnosť samotnej zmeny, ale spôsob akým bola táto zmena prijatá. Plne chápeme a stotožňuje sa s názorom, že všeobecných lekárov je potrebné odbremeniť v ich práci a taktiež je nevyhnutné upraviť nesprávne nastavenie zodpovednosti za predpísanú liečbu. Zároveň však nemožno špecialistom pridávať povinnosti bez vytvorenia podmienok, predchádzajúcej diskusie či dostatočného času na implementáciu zmeny. Rovnako tak, nemožno všeobecným lekárom vziať možnosť delegovanú preskripciu robiť dobrovoľne na základe dohody so špecialistom alebo pacientom…

Záznam relácie Správy a komentáre, kde bola hostkou prezidentka ZAP, MUDr. Jaroslava Orosová nájdete na webe: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/302679#0

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok