Tlačová správa z mimoriadneho brífingu zástupcov najväčších zdravotníckych organizácií

ZAP

Vážení priatelia,

všetci dnes veľmi intenzívne vnímame núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou. Málokto si však uvedomuje, že slovenské zdravotníctvo je v dôsledku nesystémových zmien a pretrvávajúceho nedofinancovania v núdzovom stave už niekoľko rokov. Dnes ale s pokojným svedomím môžeme nazvať tento stav krízový. Povinnosťou nás všetkých je však tomuto zabrániť.

Pandémia COVID 19 siaha na samotnú podstatu ľudstva, lebo vyvolala aj ekonomickú krízu. Nikdy neboli tak blízko vedľa seba dve veličiny. Otázka života a živobytia. Ak si štát uvedomuje, že treba finančnými injekciami podporovať ekonomiku, musí si ten istý štát dnes aj naplno uvedomiť, že podpora zdravotníctva, t. j. najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, personálneho aparátu, obnova a budovanie nemocníc, ale tiež vytvorenie rovnakých podmienok pre pacientov, sa musí stať absolútnou prioritou dnešných dní, lebo zajtra už bude neskoro.

Doba je vážna a očakáva zásadné rozhodnutia. Preto my, tu zastúpené organizácie, chceme spoločne apelovať na kompetentných, predovšetkým na Vládu SR, ministra zdravotníctva, ministra financií a poslancov zákonodarného zboru, že podpora do ochrany zdravia je nevyhnutná, lebo ak porazíme pandémiu, môže sa naplno naštartovať aj ekonomika.

Práve preto prinášame aj zásadné systémové zmeny. Tie jediné môžu zabrániť prehlbujúcemu sa nedostatku zdravotníkov, zníženiu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako i celkovému rozvratu zdravotného systému. My, zdravotníci, dlhodobo upozorňujeme na podfinancovanie zdravotníctva, s čím súvisí aj nízka platba štátu, ktorá sa v r. 2020 dostala na historické minimum 32 €. (Češi v 2021  budú mať 65€)

Ako vyzerá súčasný návrh zdravotníckeho rozpočtu?

Celkové príjmy majú rásť len o 3,48% a aj to pri nadhodnotených príjmoch od ekonomicky aktívnych obyvateľov, pri ktorých nie je ešte zohľadnený vplyv pandémie (nezamestnanosť, straty na odvodoch).

Na druhej strane rast výdavkov na zdravotníctvo je plánovaný vo výške 4,4%, čo je nedostatočné už len s ohľadom na prirodzený a každoročný nárast súvisiaci so starnutím, infláciou a rastom miezd. Prostriedky potrebné na investície, zvýšenie kvality a hodnoty pre pacienta v rozpočte nevidíme.

Ide o nedostatočný rozpočet. Ten nebude schopný zabezpečiť nielen potrebné systémové zmeny, ale nezabráni odchodu zdravotníkov, nezabezpečí ani udržanie súčasnej kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

 

Preto požadujeme:  

 1. Navýšenie platby za poistencov štátu minimálne na úroveň 5% priemernej mzdy spred 2 rokov
 2. Úroveň 5% platby za poistenca štátu predstavuje 54,6 € (takmer 11 € menej ako v ČR)
 3. Zároveň táto suma predstavuje približne stále len 450 mil. eur
 4. Preto je nevyhnutné dofinancovať straty v zdravotníctve, ktoré spôsobila   pandémia COVID-19

Záver:

Veríme, že minister zdravotníctva nielen podporí zmenu návrhu rozpočtu, ale bude bojovať spolu s  poslancami za navýšenie rozpočtu a následne za jeho schválenie. Je to posledná šanca, ako si môže táto vláda, ale i poslanci, zachovať svoju tvár a dokázať, že im na našich občanoch a slovenskom zdravotníctve záleží. Pravdou je, že zdravie nie je všetko, ale bez zdravia sa stáva všetko ničím.

Slovenské zdravotníctvo je odkázané na spoluprácu, zodpovedné riešenia a systémové zmeny.

Preto:

 1. Žiadame o urýchlené stretnutie s ministrom zdravotníctva k prerokovaniu našich návrhov.
 2. Obraciame sa na poslancov NR SR o podporu a hlasovanie pri štátnom rozpočte za naše návrhy.

 

Bratislava 24.11.2020      

Zástupcovia organizácií:

 • Asociácia na ochranu práv pacienta
 • Slovenská lekárska komora
 • Asociácia súkromných lekárov
 • Zväz ambulantných poskytovateľov
 • Asociácia dopravnej zdravotnej služby
 • Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení
 • Asociácia nemocníc Slovenska
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok