Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Vráťme ľudský faktor do slovenského zdravotníctva

Od nežnej revolúcie sa v slovenskom zdravotníctve veľa zmenilo. Prišlo množstvo technických aj farmaceutických noviniek, ktoré spresňujú a urýchľujú diagnostiku a liečbu.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nič nebráni tomu, aby sa všetci – lekári aj pacienti –  vďaka pokroku v medicíne, cítili v slovenskom zdravotníctve lepšie ako pred dvadsiatimi šiestimi rokmi..magnetic-resonance-imaging-1027868_1920 (1)
Opak je však pravdou ….
Od nežnej revolúcie sa v slovenskom zdravotníctve veľa zmenilo …

Veľa sa zmenilo, ale to, čo zostalo rovnaké, sú naši pacienti.
pain-1015574_1920Trpiaci človek hľadajúci pomoc.
Lekár snažiaci sa pomáhať  čo najlepším spôsobom.
Ani poisťovňa, ani ministerstvo, ani parlament, ani Úrad pre dohľad , trpiacemu nie sú schopní  pomôcť.
A zdá sa, že trpiacemu človeku vyššie menovaní obmedzujú  právo na ľudský prístup v zdravotníctve.
Lebo mu vymedzili čas, za ktorý  sa môže zdôveriť a informovať lekára o všetkom, čo potrebuje vedieť, aby sa mohlo dosiahnuť čo najrýchlejšie zlepšenie zdravotného stavu a zmiernenie utrpenia.

Dostatok času na vzájomnú komunikáciu je to, čo v ambulancii obaja, lekár aj pacient, najviac potrebujú. time-430625_1280Máme dnes k dispozícii množstvo prístrojov, množstvo liekov – a čoho  nemáme dosť je čas , ktorý chceme a potrebujeme venovať pacientovi.
Ak by bolo viac tohoto času, možno by sa  indikovalo menej vyšetrení a predpisovalo menej liekov.
Dostatok  času na vypočutie pacienta  je úplne najdôležitejšia položka pri budovaní vzťahu dôvery medzi pacientom a lekárom.
Dostatok  času na vypočutie pacienta  je úplne najdôležitejšia položka pri voľbe správnych diagnostických a terapeutických postupov.
 Čas na komunikáciu s pacientom je na druhej strane najlacnejšia položka v úhradách zdravotných poisťovní.
Veď čo  vlastne znamená „vyšetrenie jedného alebo viacerých orgánových systémov?“
V prvom rade je to komunikácia s pacientom , zisťovanie dôležitých faktov , analyticko – syntetický myšlienkový -t.j. základný diagnostický – proces –  a až potom nejaké prístrojové vyšetrenia...Za tento čas a celý proces, ktorý v sebe zahŕňa , zaplatí poisťovňa väčšinou menej, ako za jedno balenie bežných ATB ….

pharmaceuticals-385950_1920Obmedzenie času na komunikáciu, ale na druhej strane prísne sledovanie ekonomických ukazovateľov zamerané na šetrenie finančných prostriedkov stethoskop mit europoisťovniam s následným obmedzovaním kompetencií, sankcionovaním a šikanovaním“ ekonomicky zlého“ lekára, pacientovi tiež veľmi nepomôžu.
Preto považujem za zvláštne, ak vidím na predvolebných bilboardoch politikov heslo:

Vráťme ľudský faktor do slovenského zdravotníctva „.
Lebo práve  lekári  , a nie politici, sú tí, ktorí sa usilujú, aby sa dostatok času pre pacienta, ľudskosť a súcit – základné atribúty lekárskeho poslania – zo slovenského zdravotníctva nevytratili.

Je to hlavne zásluha  lekárov, že  pacient je pre nich  stále pacient  – a nie klient , rodné číslo alebo bodka na grafe.
A verím, že aj vďaka členom ZAP, to tak  zostane.
Aj napriek  prekážkam, ktoré sú nám všetkými možnými inštitúciami denne kladené do cesty.

MUDr. Edita Hlavačková
členka predstavenstva ZAP

Pridať komentár