Vráťme ľudský faktor do slovenského zdravotníctva

Od nežnej revolúcie sa v slovenskom zdravotníctve veľa zmenilo. Prišlo množstvo technických aj farmaceutických noviniek, ktoré spresňujú a urýchľujú diagnostiku a liečbu.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nič nebráni tomu, aby sa všetci – lekári aj pacienti –  vďaka pokroku v medicíne, cítili v slovenskom zdravotníctve lepšie ako pred dvadsiatimi šiestimi rokmi..magnetic-resonance-imaging-1027868_1920 (1)
Opak je však pravdou ….
Od nežnej revolúcie sa v slovenskom zdravotníctve veľa zmenilo …

Veľa sa zmenilo, ale to, čo zostalo rovnaké, sú naši pacienti.
pain-1015574_1920Trpiaci človek hľadajúci pomoc.
Lekár snažiaci sa pomáhať  čo najlepším spôsobom.
Ani poisťovňa, ani ministerstvo, ani parlament, ani Úrad pre dohľad , trpiacemu nie sú schopní  pomôcť.
A zdá sa, že trpiacemu človeku vyššie menovaní obmedzujú  právo na ľudský prístup v zdravotníctve.
Lebo mu vymedzili čas, za ktorý  sa môže zdôveriť a informovať lekára o všetkom, čo potrebuje vedieť, aby sa mohlo dosiahnuť čo najrýchlejšie zlepšenie zdravotného stavu a zmiernenie utrpenia.

Dostatok času na vzájomnú komunikáciu je to, čo v ambulancii obaja, lekár aj pacient, najviac potrebujú. time-430625_1280Máme dnes k dispozícii množstvo prístrojov, množstvo liekov – a čoho  nemáme dosť je čas , ktorý chceme a potrebujeme venovať pacientovi.
Ak by bolo viac tohoto času, možno by sa  indikovalo menej vyšetrení a predpisovalo menej liekov.
Dostatok  času na vypočutie pacienta  je úplne najdôležitejšia položka pri budovaní vzťahu dôvery medzi pacientom a lekárom.
Dostatok  času na vypočutie pacienta  je úplne najdôležitejšia položka pri voľbe správnych diagnostických a terapeutických postupov.
 Čas na komunikáciu s pacientom je na druhej strane najlacnejšia položka v úhradách zdravotných poisťovní.
Veď čo  vlastne znamená „vyšetrenie jedného alebo viacerých orgánových systémov?“
V prvom rade je to komunikácia s pacientom , zisťovanie dôležitých faktov , analyticko – syntetický myšlienkový -t.j. základný diagnostický – proces –  a až potom nejaké prístrojové vyšetrenia...Za tento čas a celý proces, ktorý v sebe zahŕňa , zaplatí poisťovňa väčšinou menej, ako za jedno balenie bežných ATB ….

pharmaceuticals-385950_1920Obmedzenie času na komunikáciu, ale na druhej strane prísne sledovanie ekonomických ukazovateľov zamerané na šetrenie finančných prostriedkov stethoskop mit europoisťovniam s následným obmedzovaním kompetencií, sankcionovaním a šikanovaním“ ekonomicky zlého“ lekára, pacientovi tiež veľmi nepomôžu.
Preto považujem za zvláštne, ak vidím na predvolebných bilboardoch politikov heslo:

Vráťme ľudský faktor do slovenského zdravotníctva „.
Lebo práve  lekári  , a nie politici, sú tí, ktorí sa usilujú, aby sa dostatok času pre pacienta, ľudskosť a súcit – základné atribúty lekárskeho poslania – zo slovenského zdravotníctva nevytratili.

Je to hlavne zásluha  lekárov, že  pacient je pre nich  stále pacient  – a nie klient , rodné číslo alebo bodka na grafe.
A verím, že aj vďaka členom ZAP, to tak  zostane.
Aj napriek  prekážkam, ktoré sú nám všetkými možnými inštitúciami denne kladené do cesty.

MUDr. Edita Hlavačková
členka predstavenstva ZAP

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok