Vyjadrenie ZAP k novele zákona o hospodárskej mobilizácii (14.5.2021)

 

Zväz ambulantných poskytovateľov sa opakovane v minulosti ohradil voči medializovaným vyhláseniam predstaviteľov štátu, ktorí odôvodňovali predlžovanie núdzového stavu tým, že je to potrebné najmä z dôvodu, aby bolo možné zdravotníkom nariaďovať pracovnú povinnosť.

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP:

,,Sme presvedčení, že práve pandémia všetkým ukázala a potvrdila, že sme s ňou dokázali bojovať predovšetkým vďaka zodpovednému a obetavému prístupu nášho zdravotníckeho personálu, ktorý aj napriek jeho nedostatku, vyčerpanosti a prestarnutosti vedel a vie, že jeho miesto je pri pacientovi.

ZAP víta každé riešenie a navrhované úpravy, ktoré dokážu flexibilne, dôvodne a objektívne reagovať na potreby zdravotníctva v krízových situáciách. Predložený návrh novely zákona o hospodárskej mobilizácii by mohol z nášho pohľadu pri správnom manažmente dotknutých orgánov pružne a adekvátne reagovať na zmeny potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia občanov.” uzavrela prezidentka ZAP, Z. Dolinková.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok