Vyjadrenie ZAP k novým protiepidemickým opatreniam

ZAP

Od štvrtku 1. októbra vstupuje na základe vyhlásenia Vlády SR naša krajina na 45 dní do núdzového stavu. Ambulantní lekári však doteraz nemajú z Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s novými opatreniami a už vôbec nie s núdzovým stavom, ktorý je vyhlásený nielen pre oblasť zdravotníctva, ale všeobecne pre celú krajinu, žiadne informácie. Do dnešného dňa nemajú ambulancie kompenzovaný nepomerný nárast nákladov na osobné ochranné pomôcky z prvej vlny pandémie a opäť stoja pred novými, ale nejasne formulovanými výzvami.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov JUDr. Zuzana Dolinková zdôrazňuje: „Nielen ambulancie, ale ani ostatné segmenty v sektore nedisponujú relevantnými a dostatočnými informáciami o tom ako sa bude od 1. 10. poskytovať zdravotná starostlivosť v zmysle nových opatrení. Táto cesta riadenia rezortu a krajiny, vrátane komunikácie a spolupráce s tými, bez ktorých nie je možné postaviť sa pandémii čelom nás môže stáť zbytočné straty na životoch a zdraví a sme presvedčení, že sa prejaví v odlive ľudí i zbytočnom ekonomickom a spoločenskom prepade krajiny.“


Celé znenie vyjadrenia:

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je vážne znepokojený aktuálnou, ale i permanentnou zmätočnou komunikáciou rezortu zdravotníctva vo vzťahu k poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ambulantní lekári nemajú žiadne informácie priamo z ministerstva zdravotníctva v súvislosti s novými opatreniami platnými od 1.októbra 2020 a už vôbec nie ohľadom avizovaného vyhlásenia núdzového stavu, ktorý by mal byť vyhlásený nielen na oblasť zdravotníctva, ale ako všeobecný pre celú krajinu. Do dnešného dňa nemajú ambulancie žiadnym spôsobom kompenzovaný nepomerný nárast nákladov na osobné ochranné pracovné pomôcky, ktoré si museli zaobstarať nad rámec bežných zásob už počas prvej vlny pandémie. Pomoc zo Štátnych hmotných rezerv počas prvej vlny bola neadresná, neskorá a nedostatočná. Preto ZAP opakovane vyzýva vládu, Ústredný krízový štáb a Štátne hmotné rezervy o jasné stanovisko, pre koho v zdravotníctve (nemocnice, ambulancie, záchranky, lekárne, ….) a v akom počte sú určené zásoby osobných ochranných pracovných prostriedkov v skladoch Štátnych hmotných rezerv počas druhej vlny pandémie?

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP: ,,Máme dôvodné obavy, že súčasný nešťastný spôsob riadenia a komunikácie vedenia ministerstva zdravotníctva je dlhodobejšie neudržateľný. Výstupy pandemickej komisie, konzília epidemiológov, komunikačného oddelenia ministerstva zdravotníctva, ministra Krajčího, premiéra Matoviča, či Ústredného krízového štábu sú nejasné, často protichodné a pre lekárov nedostatočné a nedôveryhodné. Zlyháva systém reprofilizácie celého sektoru, pretože pri súčasnom náraste počtu nakazených a neúplnom dohľadávaní kontaktov sa ukazuje neefektívne reporfilizovať len nemocnice, namiesto toho, aby pandemický plán definoval reprofilizáciu od základov, teda od ambulancií. ZAP ešte za začiatku prvej vlny pandémie predložil a žiadal vedenie rezortu zdravotníctva, ako i vládu o vytvorenie adresnej a účelnej reprofilizácie zdravotníctva počas pandémie.

Máme za to, že nielen ambulancie, ale ani ostatné segmenty v sektore nedisponujú relevantnými a dostatočnými informáciami k tomu, ako sa bude od 1. 10. poskytovať zdravotná starostlivosť v zmysle nových opatrení. Táto cesta riadenia rezortu a krajiny, vrátane komunikácie a spolupráce s tými, bez ktorých nie je možné postaviť sa pandémii čelom nás môže stáť zbytočné straty na životoch a zdraví a sme presvedčení, že sa prejaví v odlive ľudí i zbytočnom ekonomickom a spoločenskom prepade krajiny.“

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok