Vyjadrenie Zväz ambulantných poskytovateľov k medializovaným informáciam o zanedbanej ambulantnej starostlivosti

ZAP

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) v spolupráci s odbormi zdravotníctva všetkých vyšších územných celkov aktívne a priebežne vyvíja a koordinuje činnosť vo veci zabezpečenia funkčnosti ambulantnej siete. Všetci poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti boli v týchto dňoch inštruovaní cestou ZAP a VÚC o spôsobe čo najefektívnejšieho manažovania pacienta na ambulancii. Sme presvedčení, že len vzájomnou komunikáciou a spoluprácou dokážeme zosúladiť činnosť a nastaviť procesy na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ambulancie sa s vypätím síl snažia aj v týchto dňoch poskytovať zdravotnú starostlivosť  pre pacientov v čo možno najväčšom rozsahu, nakoľko si plne uvedomujú, že toto je jediná cesta ako pomôcť nemocniciam a odkloniť nápor pacientov mimo brány nemocníc.

Veríme, že každý lekár, sestra, zdravotník robí všetko preto, aby sa každému pacientovi dostala včas potrebná a dostupná zdravotná starostlivosť. Preto si dovolíme aj touto cestou veľmi pekne poprosiť všetkých pacientov, napriek tomu, že vieme, že tak ako všetci zdravotníci, aj všetci občania sú z tejto kritickej situácie unavení a frustrovaní, aby boli trpezliví. Mali by sme mať všetci na zreteli, že pracovné, mentálne, časové a ľudské zdroje každého človeka, vrátane lekára, sestry, zdravotníka sú obmedzené. Nie vždy je možné okamžite dosiahnuť, aby počas fyzického vyšetrovania pacienta na ambulancii bolo možné súčasne poskytovať volajúcim pacientom aj telekonzultácie, ktoré však ambulancie masívne poskytujú, o čom iste svedčí aj štatistika vykázaných telekonzultácií zdravotným poisťovniam a NCZI.

V zmysle vyjadrenia riaditeľky odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja a predsedníčky SK8- zdravotníckej sekcie,  PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH obdržal ZAP informáciu, že zo strany Žilinského samosprávneho kraja je priebežne denne monitorovaná situácia ohľadom zabezpečenia ambulantnej starostlivosti a k dnešnému dňu, teda k 14. januáru 2021 neposkytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v Žilinskom kraji 41 ambulancií z celkového počtu 1424 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Osobitne v žilinskom okrese je k dnešnému dňu zatvorených 13 ambulancií. Každá ambulancia, ktorá je zatvorená, má mať určený svoj zástup.

Čo sa týka povolávania ambulantných lekárov do nemocníc, podľa nám dostupných informácií tí ambulantní lekári, ktorí pomáhajú a pracujú v nemocniciach, robia tak na dobrovoľnej báze a po dohode s konkrétnym vedením nemocnice, teda nie na základe uloženia pracovnej povinnosti. Tento spôsob oslovovania a spolupráce s ambulantnými lekármi si zvolili samotné nemocnice a v súčasnosti je optimálnym riešením.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok