Vyžadovať antigenové testovanie na ambulanciách ako povinnosť nie je reálne!

ZAP

,,V prvom rade musím opakovane skonštatovať, že tak ako sme si už žiaľ zvykli na spôsob komunikácie verejných inštitúcií, lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vydal pokyn, aby ambulantní lekári na území kraja zabezpečovali testovanie, bez akejkoľvek diskusie so zástupcami Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). A to napriek tomu, že ZAP ešte v januári 2021 oslovil všetky vyššie územné celky a ponúkol im spoluprácu a pomocnú ruku pri riešení akýchkoľvek problémov súvisiacich so zabezpečením a poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Uvedenú informáciu o vydaní pokynu lekárom NSK sa ZAP dozvedel z médií a následne od ambulantných lekárov, ktorým bola táto informácia cestou NSK doručená. Každé riešenie formou „o nás bez nás“ je neefektívne a zbytočne polarizuje.

Zároveň si dovoľujem upresniť, že poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie sú povinní vykonávať antigénové testovanie pacientov na COVID-19 na svojich ambulanciách. Na základe platných zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami majú ambulancie možnosť, ale nie povinnosť, testovať pacientov antigénovými testami na ambulancii. V tejto súvislosti musím rovnako zopakovať, že výška úhrady za zdravotný výkon antigénového testovania zo strany zdravotných poisťovní v plnej výške  nepokrýva náklady poskytovateľa na daný výkon. Je potrebné si uvedomiť, že na zrealizovanie výkonu antigénového otestovania pacienta musí byť vyčlenená osobitná časť ordinačných hodín, aby neboli ohrození pacienti, ktorým sa poskytuje kuratívna alebo preventívna starostlivosť, lekár a ostatný personál sa musí chrániť adekvátnymi ochrannými pomôckami, vrátane overalu, a po vykonaní testovania v prípade pozitívneho výsledku musí vykonať potrebnú dezinfekciu celej ambulancie, vrátane priestorov čakárne a zabezpečiť likvidáciu nebezpečného biologického odpadu. Preto nie je ani logisticky možné testovať pacientov počas bežnej prevádzky ambulancie a odsúvať tak potrebnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v neprospech pacientov len na úkor testovania. Nevylučujeme, že sú ambulantní lekári, ktorí antigénové testovanie na ambulancii vykonávajú, nakoľko sa tak dobrovoľne rozhodli aj vzhľadom k tomu, že si personálne aj časovo dokážu chod ambulancie v tomto smere zosúladiť a zorganizovať. Nie je reálne vyžadovať antigénové testovanie na ambulanciách ako povinnosť. Základnou funkciou ambulantnej sféry je celá prednemocničná zdravotná starostlivosť tak, aby bolo čo najviac pacientov odklonených od preťažených nemocníc, a zároveň poskytovanie preventívnej starostlivosti.

Zaoberal sa lekár NSK pri vydávaní tohto pokynu vôbec otázkou, kto a kedy bude pacientov na ambulanciách fyzicky liečiť a poskytovať denne desiatky telekonzultácií, ak by sa pacienti chodili na ambulancie hromadne a povinne testovať?

Bolo zohľadnené vekové zloženie ambulantných lekárov a ich zdravotných sestier pri presúvaní tejto epidemiologicky rizikovej činnosti na už aj tak poddimenzované a preťažené ambulancie?

Pokyn lekára Nitrianskeho samosprávneho kraja je definovaný ako žiadosť/prosba adresovaná ambulantným lekárom. Na dobrovoľnej báze môžu ambulantní lekári vykonávať antigénové testovanie na ambulancii aj v súlade so zmluvami o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré majú uzatvorené so zdravotnými poisťovňami. V aktuálne najhoršej epidemiologickej situácii, akú sme počas pandémie COVID-19 na Slovensku mali, sa ambulancie snažia zo všetkých síl predovšetkým odbremeniť nápor pacientov na nemocnice a poskytovať v rámci svojich personálnych a časových možností potrebnú ambulantnú starostlivosť. Antigénové testovanie obyvateľstva našej krajiny, ktoré nariadila vláda, musí byť v prvom rade zabezpečené v gescii Ministerstva zdravotníctva, a to zazmluvnením siete dostatočného počtu mobilných odberových miest (MOM) naprieč Slovenskom.“

 

Zuzana Dolinková, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok