ZAP vyrokoval od 1.10.2019 navýšenie úhrad pre všetkých ambulantných detských gastroenterológov

 

Na základe dlhodobej a kontinuálnej aktivity zástupcov ZAP v odbore detská gastroenterológia sa ZAP-u podarilo s účinnosťou od 1.10.2019 vyrokovať pre všetkých ambulantných detských gastroenterológov navýšenie úhrad v Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Od  1.10.2019 sa bude v Dôvere uplatňovať dvojnásobné navýšenie počtu bodov za výkon 741 – gastroskopia a (alebo) parciálne vyšetrenie dvanástnika, prípadne aj ezofagoskopia, probatórna excízia, punkcia, pri gastroskopii aj/alebo potvrdenie ureázy vrátane nákladov.

Bodové ohodnotenie výkonu 741 bude teda od 1.10.2019 v Dôvere vo výške 3292 b, pričom cena bodu je stanovená v závislosti od parametrov KEI.

Rokovania za zvýšenie úhrad a zlepšenie podmienok fungovania detských gastroenterologických ambulancií v súčasnosti prebiehajú aj s ostatnými zdravotnými poisťovňami. O výsledkoch rokovaní Vás budeme priebežne informovať.

ZAP je pripravený podniknúť všetky kroky k tomu, aby sa trend zvyšovania úhrad a cenových úprav v krátkodobom horizonte prejavil aj v ostatných, dlhodobo neriešených a podfinancovaných odbornostiach, vrátane všetkých detských odborností.

Zväz ambulantných poskytovateľov

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok