Zdravotníctvo sa prepadáva do krízovej situácie

ZAP

Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo v budúcom roku výrazne zhorší už tak zlú situáciu v podfinancovanom sektore. Zároveň s rozhodnutím Ministerstva financií znížiť ešte v tomto roku platbu za poistencov štátu o 232,5 miliónov eur, bude znamenať, že sa slovenské zdravotníctvo prepadne do krízovej situácie. V situácii nastupujúcej 3. vlny pandémie a dlhodobého podfinancovania tohto sektoru ide o nepochopiteľné a škandalózne rozhodnutia hazardujúce so zdravím občanov.

Neustále znižovanie platieb za poistencov štátu ide proti všetkým vyhláseniam vlády, ktorá tvrdila, že chce zvyšovať kvalitu zdravotníctva. V praxi tieto návrhy spôsobia akútny nedostatok financií v systéme a ohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Obávame sa, že to môže spôsobiť problémy s nákupom zdravotného materiálu a viesť k ďalšiemu zadlžovaniu alebo ohroziť vyplácanie miezd zdravotného personálu a spôsobiť ich ďalší masívny odliv.

Poďakovanie zdravotníkom za ich hrdinské nasadenie počas pandémie sa vďaka tomuto návrhu mení na výsmech. Ministerstvo financií avizuje najväčšie šetrenie práve v najviac zasiahnutom rezorte. Zároveň opäť znižuje rozpočet pre tento sektor. To je paradox, ktorý sa nedá pochopiť, preto veríme, že tieto návrhy ešte budú prehodnotené.

Okolité štáty v čase pandémie zvyšujú finančné prostriedky pre zdravotníctvo, na Slovensku je to naopak. Platba za poistenca štátu bude v roku 2022 v Českej republike 77 eur, na Slovensku poklesne a to na 31 eur. Ďalšie zníženie platby za poistencov štátu len ilustruje nezáujem tejto vlády o slovenské zdravotníctvo a o skupiny, ktoré často zdravotnú starostlivosť potrebujú najviac – deti, matky na materskej alebo dôchodcov.

Navyše, počas pandémie boli odkladané plánované hospitalizácie, predĺžili sa čakacie listiny, znížil sa počet novo – diagnostikovaných pacientov. Táto odložená starostlivosť spôsobí ďalšie zvýšenie nákladov, keďže pacienti prichádzajú v neskorších štádiách svojej diagnózy a ich liečba je tak nákladnejšia.

Ak vláda SR nepristúpi k stiahnutiu tohto návrhu a nezmení prístup k financovaniu slovenského zdravotníctva, budeme musieť ako organizácie združujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pristúpiť k aktívnym krokom na zabránenie krízového scenára.

Spoločné stanovisko organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva:

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR – prezident Tomáš Malatinský
Asociácia nemocníc Slovenska – prezident Marián Petko, viceprezident Igor Pramuk
Asociácia súkromných lekárov – prezident Marián Šóth
Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení – prezident Štefan Zelník
Zväz ambulantných poskytovateľov – prezidentka Jaroslava Orosová

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok