Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Zhodnotenie prvých 100 dní ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) víta, že sa na čelo rezortu zdravotníctva postavil rozhodný líder. Pozitívne vnímame aj snahu Ministerstva zdravotníctva o zapojenie odborníkov z radov zdravotníkov do prípravy reforiem a legislatívnych zmien, na ktorú  ZAP pružne reagoval a nominoval zástupcov do pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú očkovaním v ambulanciách, pripravujú reformu primárnej zdravotnej starostlivosti, optimalizáciu siete nemocníc, či zavedenie elektronickej práceneschopnosti. Ponúknutú príležitosť vítame, pretože týmto spôsobom máme možnosť aktívne prispieť svojimi návrhmi a podieľať sa na nastavení jednotlivých zmien a procesov tak, aby boli efektívne a okamžite aplikovateľné v praxi bez zbytočných dodatočných úprav.

O to viac nás mrzí, že počas prvých 100 dní vo svojej funkcii si pán minister Vladimír Lengvarský nenašiel čas na to, aby sa stretol so zástupcami ZAP, a to napriek tomu, že mu žiadosť bola adresovaná bezprostredne po jeho vymenovaní do funkcie. Ak minister zdravotníctva neprejavil záujem o stretnutie a spoluprácu so zástupcami približne 2000 ambulancií stojacich v prvej línii starostlivosti o pacienta a tvoriacich základný pilier zdravotného systému, veríme, že sa tak udialo z dôvodu zaneprázdnenosti pre boj s pandémiou. Dúfame, že pán minister prijme a využije ponúkanú pomocnú ruku zo strany ZAP rovnako, ako ju prijal a využil v prípade iných združení.

Len vďaka spoločnému dialógu zástupcov zdravotníckych združení s kompetentnými na čele s ministrom zdravotníctva, ktorí budú načúvať názorom a radám odborníkov, môžeme dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je predovšetkým spokojný pacient, zdravotník a kvalitná dostupná zdravotná starostlivosť hodná 21. storočia.

ZAP podporí zmysluplné a kvalifikované rozhodnutia pána ministra pripravené v súčinnosti so všetkými dotknutými stranami.

Je však nevyhnutné, aby nepodľahol politickým a populistickým názorom a rezort viedol predovšetkým v záujme dosiahnutia systematických a odborných riešení, z ktorých bude profitovať pacient. Najcennejšie, čo dnes v systéme zdravotnej starostlivosti máme, sú naši zdravotníci a ich obetavá práca, preto stabilizácia zdravotníckeho personálu musí byť jednou z hlavných priorít ministrovej misie.

 

Pridať komentár