Zhodnotenie prvých 100 dní ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského

ZAP

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) víta, že sa na čelo rezortu zdravotníctva postavil rozhodný líder. Pozitívne vnímame aj snahu Ministerstva zdravotníctva o zapojenie odborníkov z radov zdravotníkov do prípravy reforiem a legislatívnych zmien, na ktorú  ZAP pružne reagoval a nominoval zástupcov do pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú očkovaním v ambulanciách, pripravujú reformu primárnej zdravotnej starostlivosti, optimalizáciu siete nemocníc, či zavedenie elektronickej práceneschopnosti. Ponúknutú príležitosť vítame, pretože týmto spôsobom máme možnosť aktívne prispieť svojimi návrhmi a podieľať sa na nastavení jednotlivých zmien a procesov tak, aby boli efektívne a okamžite aplikovateľné v praxi bez zbytočných dodatočných úprav.

O to viac nás mrzí, že počas prvých 100 dní vo svojej funkcii si pán minister Vladimír Lengvarský nenašiel čas na to, aby sa stretol so zástupcami ZAP, a to napriek tomu, že mu žiadosť bola adresovaná bezprostredne po jeho vymenovaní do funkcie. Ak minister zdravotníctva neprejavil záujem o stretnutie a spoluprácu so zástupcami približne 2000 ambulancií stojacich v prvej línii starostlivosti o pacienta a tvoriacich základný pilier zdravotného systému, veríme, že sa tak udialo z dôvodu zaneprázdnenosti pre boj s pandémiou. Dúfame, že pán minister prijme a využije ponúkanú pomocnú ruku zo strany ZAP rovnako, ako ju prijal a využil v prípade iných združení.

Len vďaka spoločnému dialógu zástupcov zdravotníckych združení s kompetentnými na čele s ministrom zdravotníctva, ktorí budú načúvať názorom a radám odborníkov, môžeme dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým je predovšetkým spokojný pacient, zdravotník a kvalitná dostupná zdravotná starostlivosť hodná 21. storočia.

ZAP podporí zmysluplné a kvalifikované rozhodnutia pána ministra pripravené v súčinnosti so všetkými dotknutými stranami.

Je však nevyhnutné, aby nepodľahol politickým a populistickým názorom a rezort viedol predovšetkým v záujme dosiahnutia systematických a odborných riešení, z ktorých bude profitovať pacient. Najcennejšie, čo dnes v systéme zdravotnej starostlivosti máme, sú naši zdravotníci a ich obetavá práca, preto stabilizácia zdravotníckeho personálu musí byť jednou z hlavných priorít ministrovej misie.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok