Zväz ambulantných poskytovateľov nevidí relevantný dôvod, aby sa konalo ďalšie kolo plošného testovania

ZAP

,,Vzhľadom k tomu, že dodnes nie sú spracované a známe presné dopady a vyhodnotenie pomeru prínosov a nákladov pilotného ani dvoch kôl celoplošného antigénového testovania obyvateľstva, nevidí Zväz ambulantných poskytovateľov relevantný dôvod k tomu, aby sa konalo ďalšie kolo celoplošného testovania. Tak ako opakovane deklarovali epidemiológovia a odborníci, testovať antigénovými testami treba tam, kde je to najefektívnejšie – v ohniskách nákazy, nemocniciach, DSS, veľkých firmách. Z pohľadu ambulantného sektora je žiadúce zriadenie špeciálnych mobilných odberových miest za účelom rýchlej diagnostiky nákazy použitím antigénových testov, kde by v indikovaných prípadoch mali ambulantní lekári možnosť zhodnotiť infekčnosť pacientov a tým efektívne poskytovať primeranú zdravotnú starostlivosť.

Nezanedbateľným faktom je aktuálne vysoký počet nakazených zdravotníkov, ich vyčerpanosť a pritom nenahraditeľnosť. Máme za to, že pri dostatočne nepreukázanej účinnosti prínosu celoplošného testovania by bolo opätovné nasadenie zdravotníkov do tejto akcie neprimeraným hazardom so zdravím. Naopak, za jednoznačne účinný nástroj považujeme ďalšie zvyšovanie dostupnosti indikovaného a cieleného PCR testovania.“

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok